Back to Lobby

שפת גוף ופרזנטציה מול קהל


SLM10 - Version:1
תיאור
חלק ניכר מאיכות עבודתנו היומיומית כרוך ביכולת לקיים תקשורת אפקטיבית ונכונה עם הסביבה. ההצלחה ביכולתנו לקיים תקשורת בין אישית מוצלחת ככל שאנו מיטיבים להעביר את המסרים הרצויים לנו בצורה אפקטיבית. ההבנה והלמידה של התקשורת הלא מילולית מקנים מימד נוסף שהוא חיוני לשיפור הקשר עם הסביבה. מבלי להיות מודעים לכך, אנו משתמשים ללא הרף בתקשורת לא מילולית: דרך שפת הגוף, בתדמית האישית, באופן ההצגה העצמית, ועוד. מיומנויות אלו בולטות לאין שיעור בעת שאנו מציגים תוכן מסוים מול קהל
קהל יעד
מנהלים מכל הרבדים ובעלי תפקידים ייצוגיים
פתח הכל
  • שיפור התדמית האישית: להיראות כפי שאני רואה את עצמי מבפנים
  • המסרים הלא מילוליים בתקשורת המונים: דוגמאות מהסרטים
  • עקרונות שפת הגוף: "איפה אני מתחיל ואיפה אני נגמר": המרחב הבין אישי
  • העברת מסרים מול קהל: השימוש בקול ,טון דיבור, השימוש בגוף. תרגול עצמי
  • תדמית אישית: האם אני מממש את פוטנציאל התדמית שלי?: עקרונות הלבוש, האיפור, התאמת צבעים
  • אין דרישה לרקע מוקדם בקורס זה
  • להכיר ולשלוט בסוגיות שפת הגוף והתקשורת הלא מילולית
  • לרכוש מיומנויות פרזנטציה מול קהל
  • לרכוש מיומנויות לקיום תקשורת מוצלחת ואפקטיבית עם הזולת
צור קשר
03-6176066
03-6176677 info@sela.co.il

שלח

קורסים קשורים