Back to Lobby

שיפור תהליכי קבלת החלטות


MNG33 - Version:1
תיאור
איך הפכו החלטות לא רציונאליות לסיפורי הצלחה חובקי עולם "הסנסור" הוא יסוד עסקי חדש, המהווה יועץ חיישני בארגון ובתהליכי קבלת החלטות. זהו מרכיב פעולה בתוכנו, המאיר את תהליכי קבלת ההחלטות באור חדש ומוסיף להם מימד. באמצעותו ניתן להסביר מדוע יש פער בין הנתונים לבין קבלת ההחלטה בפועל? כיצד מקבלים החלטות עסקיות בעידן מורכב יותר ממה שהעין רואה? מהו התפקיד של החלטות לא רציונליות בקרב המנהלים המצליחים ביותר בהיסטוריה האנושית? ואפילו, כיצד לבצע ניבוי ולשקף במהירות טרנדים. בקורס זה נלמד לזהות יסוד זה, להכיר בערכו, ולהתחיל לסגל מיומנויות לשימוש בו. מיומנויות אלו ישפרו את תהליכי קבלת ההחלטות שלנו ללא הכר! מי שרוצה לדעת כיצד מנהל פורץ קדימה - מוזמן!
קהל יעד
מנהלים, סגל ועובדים בכל דרג, המעוניינים להשביח את תהליכי קבלת ההחלטות שלהם בכל מישור
פתח הכל
  • מהו הסנסור? מה מרכיביו? ומיהם הסנסורים המהלכים בקרבנו?
  • קבלת החלטות לא הגיוניות? - סימן להצלחה!
  • ובכל זאת, ההנמקה תמיד רציונלית, מדוע?
  • משהו חסר, מה עוד לא לימדו אותנו?
  • גבולות התודעה, מסתבר שיש לה כאלו!
  • אמנות, מיסטיקה, הפחד, ריקוד, טכסים, חלומות, מושג הזמן...
  • יצירתיות וסיעור מוחות
  • הקפיצה של החיים שלך!
  • אין דרישה לרקע מוקדם בקורס זה
  • להאיר יסוד עסקי קרדינלי בעידן החדש, המקדם את יכולות הביצוע, התפקוד, ותהליכי קבלת ההחלטות מכל סוג
צור קשר
03-6176066
03-6176677 info@sela.co.il

שלח

קורסים קשורים