Back to Lobby

סודות הגישה


MNG23 - Version:1
תיאור
הגישה שלנו לדברים שקורים בעבודה ובחיים יוצרת את המציאות בה אנו חיים. סדנה שמפילה הרבה אסימונים ומאפשרת למשתתפים לקחת אחריות על עצמם ועל חייהם בדרך שלא הייתה זמינה עבורם קודם לכן. הסדנה מאפשרת לעובדים ולמנהלים בארגונים לשפר את מערכות יחסים בארגון, לפתח את התקשורת הבין אישית ולחזק את שביעות הרצון ממקום העבודה ומסביבת העבודה.
קהל יעד
עובדים ומנהלים בכל הדרגים
פתח הכל
  • הגישה שלנו בחיים היא זו שתקבע את הגישה של חיים כלפינו
  • המוח המודע והמוח התת מודע וכיצד הם יוצרים את המציאות שלנו
  • כיצד חשיבה חדשה תביא לתוצאות חדשות?
  • כיצד ניתן לבחור את הגישה והתגובה במקום היות נבחר על ידי התגובה.(לנטרל את התגובה האוטומטית).
  • מה בין מחשבות לרגשות וכיצד זה בא לידי ביטוי בחיי העבודה?
  • כלים אופרטיביים לשינוי מחשבתי וליצירת תוצאות חדשות
  • לפתח אצל המשתתפים את היכולת לבחור את התגובה שתשרת אותם בצורה הטובה ביותר מול כל מצב בחיים בכלל ובעבודה בפרט
צור קשר
03-6176066
03-6176677 info@sela.co.il

שלח

קורסים קשורים