Back to Lobby

הצגת נושא בעברית


MNG7 - Version:1
תיאור
הקורס נועד לסייע לעובדים ומנהלים לשפר את מיומנויות הצגת הנושא שלהם. הקורס ידון ביסודות המרכזיים להצגת נושא אפקטיבית, וכן בסוגיות פרקטיות שיש לקחת בחשבון בעת הצגת נושא בפני קהל. הקורס יכלול חלק סדנאי רחב בו יתרגלו המשתתפים הצגת נושא לבחירתם מול קהל עמיתים
קהל יעד
מנהלים, ראשי צוותים ועובדים המציגים או צפויים להציג נושאים במסגרת עבודתם
פתח הכל
  • יסודות מרכזיים בהצגת נושא אפקטיבית
  • עקרונות לשימוש נכון בשפת גוף והופעה
  • שימוש אפקטיבי במצגת פאואר-פוינט כמפתח להצגה מוצלחת של נושא
  • עקרונות "עשה ואל תעשה" בעת עריכת מצגות והצגתן
  • תרגול מעשי של הצגת נושא מול קהל עמיתים
  • המשתתפים מתבקשים להכין קטע קצר לבחירתם (עד חמש דקות הצגה) אותו יציגו במהלך הסדנה
  • שיפור מיומנויות הצגת נושא, עמידה על יסודות של הצגה אפקטיבית (כולל עריכת מצגות), ויצירת ניסיון בר-הצלחה של הצגת נושא מול קהל אוהד במטרה לשפר את הביטחון העצמי להצגה עתידית
צור קשר
03-6176066
03-6176677 info@sela.co.il

שלח

קורסים קשורים