Back to Lobby

ניהול פרויקטים - תנאי בסיסי להצלחה בארגון


MNG21 - Version:1
תיאור
מה עושה פרויקט מצליח ניהול איכות ככלי אסטרטגי בארגון כיצד? כיצד משפר ניהול האיכות את העמידה ביעדי ארגון? אילו מודלים וכלים עומדים לרשותנו בניהול איכות ובניהול פרויקט? מה קורה במגזרים השונים?
קהל יעד
מנהלי תפעול, מנהלי פרויקטים בארגון, מנהלי רכש, מנהלי בטיחות ומנהלי אבטחת איכות
פתח הכל
 • מודל המשפך בניהול פרויקטים - פרדוקס קבלת ההחלטות בשלב היזום
 • מדידת בשלות של ארגון בניהול פרוייקטים
 • התשתית לניהול אוטונומי של פרויקטים
 • התשתית הניהולית: מנהל הפרוייקט והצוות
 • ניהול פרוייקטים = תנאי להצלחה עסקית של הארגון
 • תפקיד היועץ בניהול פרוייקטים
 • ניהול התקשורת בפרוייקט
 • השיפור המתמיד בתהליך
 • סיוע להצלחה וסיבות לכישלון בניהול הפרויקט
 • מנהלים בעלי נסיון של שנתיים לפחות בניהול פרוייקטים בעלי סדרי גודל של כלל הארגון
 • להקנות כלי יסוד שימושיים
צור קשר
03-6176066
03-6176677 info@sela.co.il

שלח

קורסים קשורים