Back to Lobby

כלים אסטרטגיים למנהלים בכירים


MNG13B - Version:1.5
תיאור
הקורס נועד לפתח את המנהל כמנהיג ולהקנות לו את המיומנויות הנדרשות כדי להצליח לעמוד באתגרים שמזמנת לו עבודתו.
קהל יעד
מנהלים בכירים ובוגרים של הקורס "מעובד למנהל"
פתח הכל
 • מפגש ראשון - מנהיגות

  • מודל ארבעת תפקידי המנהיג :

   • המנהיג כארכיטקט - מציאת הכיוון - הגדרת החזון, ערכים ואסטרטגיה
   • המנהיג כמוביל תהליכים - התאמת תהליכי העבודה ומבנה הארגון לחזון, למטרות ולערכים
   • המנהיג כמאמן/מאפשר - תמיכה והעצמת העובדים באופן שיאפשר מיצוי הפוטנציאל האישי של כל אחד
   • המנהיג כבונה אמון ונותן דוגמא אישית
  • תרגיל קבוצתי שיבנה בשלבים וייצג חברות/רשתות שונות

   • זיהוי המטרות והחזון של כל אחת מהחברות/רשתות
   • בחירת ערכים קבוצתיים - תרגיל
   • התאמת המטרות והתפיסות המכירתיות השונות לתהליכי העבודה והמדידה בחברה
 • מפגש שני - ניהול שינויים

  • הצורך בשינוי
  • מהו חזון ארגוני?
  • מדוע ארגונים יוצרים חזון?
  • מהו חזון אפקטיבי?
  • שגיאות נפוצות בהובלת שינוי ארגוני
  • שמונת השלבים להובלה מוצלחת של שינוי
  • קווים מנחים לבניית אסטרטגיה מוצלחת
  • הנעה ממוקדת לעומת הנעה רב- תחומית
 • מפגש שלישי - תורת המשחקים ככלי לבניה והובלה אסטרטגית

  • הצגת תורת המשחקים
  • הכרת השחקנים
  • תפיסת המשלים
  • כיצד ניתן להפעיל את תורת המשחקים ככלי להובלת אסטרטגיה
  • כיצד ניתן להפעיל את תורת המשחקים ככלי לאיסוף מידע
  • תורת המשחקים ככלי בקרה
  • תרגיל קבוצתי
 • מפגש רביעי - ניהול צוותים וירטואלי

  • מהו צוות וירטואלי?
  • האתגרים השונים של צוותים וירטואלים:
  • שונות: תרבותית, גאוגרפית,שפה,טכנולוגיה
  • ערוצי תקשורת: פורמאלית, א-פורמאלית, טכנית ואישית
  • פערים וקשיים בניהול זמן
  • ישיבות ומפגשים
  • אי- מיילים
  • ניהול דיונים- שיחות ועידה
  • בניה וגיבוש צוות
  • תקשורת בינאישית: פערים בינתרבותיים, תרבות לוקאלית מול תרבות ארגונית
  • אמון וזהות
  • סוציו-אינטגרציה: הבנת השוני התרבותי והתפיסתי של חברי הצוות
  • טעויות נפוצות בניהול צוותים וירטואלים
  • כלים להתמודדות עם האתגרים המופיעים מעלה
  • תפקידו של המנהל בצוות וירטואלי
  • תרגילים וסימולציות
 • מטרת הקורס להבין את המציאות העסקית שבה אנו פועלים, תוך הכרת האתגרים השונים בעמדות ניהוליות והבנה מעמיקה יותר של תפקיד המנהל בעידן החדש וציפיות הסביבה ממנו. מטרה נוספת היא לרכוש התנסות בכלי מנהיגות וניהול שוטפים למיקוד בביצועים.
צור קשר
03-6176066
03-6176677 info@sela.co.il

שלח

קורסים קשורים