Back to Lobby

ניהול ומנהיגות


MNG16 - Version:1
תיאור
כלי מנהיגות וניהול שוטפים למיקוד בביצועים הקורס נועד לפתח את המנהל כמנהיג ולהקנות לו את המיומנויות הנדרשות כדי להצליח לעמוד באתגרים שמזמנת לו עבודתו. הנושאים העיקריים בהם יתמקד תהליך ההכשרה המוצע הם: הקניית תפישות מנהיגות והקניית מיומנויות מנהיגות. בין הנושאים הנלמדים: תפקיד המנהל, פרואקטיביות ולקיחת אחריות, סגנונות ניהול, מה בין ניהול ומנהיגות, העצמה כתפישה ניהולית, האצלת סמכויות, הנעת עובדים, מתן דוגמא אישית,בניית אמון,הנחלת חזון ומשמעותו בתהליכי העבודה היומיומיים ועוד...
קהל יעד
מנהלים בכירים, מנהלים זוטרים, מנהלי פרויקטים ועובדים שמתוקף תפקידם בעלי אחריות רחבה ומניעים תהליכים ועובדים בארגון
פתח הכל
 • האתגר בתפקיד מנהל

  • דיון - להיות מנהל אפקטיבי

   • האתגרים איתם מתמודדים המנהלים בחברה
   • האתגרים האישיים של כל אחד בתפקיד מנהל
 • ההכרח במנהיגות

  • סגנונות ניהול שונים וביטויים במציאות

   • ניתוח אירועים תוך שימוש בתפישות ניהול שונות
   • לאור האתגרים שנלמדו האם ארגונים כיום זקוקים למנהלים או למנהיגים?
 • מקורות הכוח וההשפעה של המנהל

  • ההשפעות הרצויות על עובדים ולקוחות

   • מגוון מקורות הכוח העומדים לרשותנו
   • האשראי המנהיגותי: כיצד להגדילו?
   • סמכות פורמלית ותוצריה, וסמכות ערכית ותוצריה
   • ניתוח אירועים וסימולציות המתבססות על מקורות כוח שונים
 • הכרת תפקידי המנהיג

  • מודל ארבעת תפקידי המנהיג

   • המנהיג כבונה אמון ונותן דוגמא אישית
  • תרגיל קבוצתי שיבנה בשלבים וייצג חברות/רשתות שונות

   • זיהוי המטרות והחזון של כל אחת מהחברות /רשתות
   • בחירת ערכים קבוצתיים- תרגיל
   • התאמת המטרות והתפיסות המכירתיות השונות לתהליכי העבודה והמדידה בחברה
 • הכרת מקורות המוטיבציה של העובד

  • הכרת הצרכים של העובד בעידן שלנו
  • הכרת הגורמים השונים המשפיעים על רמת המוטיבציה
  • הבנת תפקידו של המנהל כמקדם או מעכב מוטיבציה
  • בניית אמון ומחוייבות אצל העובד
  • כיצד ליצור תחושת שייכות לצוות ולחברה
  • כיצד להניע עובדי OUTSOURCING -הבנת המורכבות של מעמד זה
  • הכרת אמצעי גמול שונים
 • המנהיג כמאמן ומאפשר

  • מהם התפקידים בצוות ומה האחריות של כל בעל תפקיד

   • הכרת האתגרים הניהוליים בצוותים קטנים לעומת צוותים גדולים
  • העצמה כתפישה ניהולית

   • הגדרת המונח וכלים להעצמה
   • עבודה בקבוצות – בניה של ציר היכולות במפת ההעצמה
   • פרדיגמות המנהלים ביחס להעצמה
  • האצלת סמכויות בצוות

   • יתרונות האצלת סמכויות אפקטיבית
   • הקשר שבין העצמה להאצלת סמכויות
   • בחירת רמת האצלת סמכויות מתאימה
 • תקשורת אפקטיבית בצוות המקדמת העצמה

  • פרדיגמות שונות של תקשורת

   • תפישות שונות במערכות יחסים בין אישיות
   • תפישת משלימים
   • הדמיה של אירועים מחיי החברה
  • מיומנויות הקשבה

   • תרגול מיומנויות הקשבה – תרגול של "מה הכוונה"?
 • אין צורך ברקע מוקדם לקורס זה
 • מטרת הקורס הוא להבין את המציאות העסקית שבה אנו פועלים , תוך הכרת האתגרים השונים בעמדות ניהוליות והבנה מעמיקה יותר של תפקיד המנהל בעידן החדש וציפיות הסביבה ממנו
 • מטרה נוספת היא לרכוש התנסות בכלי מנהיגות וניהול שוטפים למיקוד בביצועים
צור קשר
03-6176066
03-6176677 info@sela.co.il

שלח

קורסים קשורים