Back to Lobby

ניהול ופתרון קונפליקטים


MNG17 - Version:1
תיאור
קבלת החלטות וניהול משברי מתן פתרונות מעשיים בדמות ארגז כלים בפתרן קונפליקטים הן ברמת הארגון, הן ברמת הלקוח והן ברמת התקשורת
קהל יעד
מנכ"לים, סמנכ"לים, מנהלי מכירות, מנהלי שיווק, מנהלי מחלקות
פתח הכל
  • מודלים בקבלת החלטות
  • קונפליקט קבוצתי (בארגון)
  • מקורות הסכסוך
  • קבלת החלטות משברית
  • לחץ ושחיקה כגורמים מעכבי רציונאליות (ודרכי התמודדות עם לחץ ושחיקה)
  • התמודדות עם התנגדויות מבית ומחוץ
  • הצגות נושא ודוגמאות לפתרון נכון של קונפליקטים מפורסמים בעולם הפוליטי והעסקי. (משבר הטילים בקובה, משבר טיילנול)
  • אין דרישה לרקע מוקדם בקורס זה
צור קשר
03-6176066
03-6176677 info@sela.co.il

שלח

קורסים קשורים