Back to Lobby

תחקור וניהול מידע


MNG34 - Version:1
תיאור
בעולם שבו עומס מידע מהווה גורם מפריע בעבודה, וגורם לבזבוז זמן, נדרשות מיומנויות להפיכת המידע לנגיש בצורה מבוקרת ומעובדת. הבעיה המרכזית היא לא למצוא מידע אלא למצוא מידע רלוונטי העונה לדרישות צרכן המידע בתוכנו ובצורתו
קהל יעד
מנהלי מחלקות, ניהול מידע, מידענות, חברות תוכן, אינטרנט, מנהלי ארכיונים מתחילים
פתח הכל
  • יסודות תורת המידע
  • אינטליגנציה עסקית מהי?
  • איתור ומיומנויות מידע
  • מבוא לסביבה מתוקשבת
  • שיטות למיון הידע
  • מערכות קיטלוג
  • ניהול נתונים
  • אין דרישה לרקע מוקדם בקורס זה
  • מטרת הקורס להקנות את המיומנויות הדרושות להפיכת מידע גולמי למידע מעובד ומתאים לצרכן
  • תחקור מידע מבוזבז בארגון ותיעולו להשגת ניהול מידע מרבי
צור קשר
03-6176066
03-6176677 info@sela.co.il

שלח

קורסים קשורים