Back to Lobby

ממנהל למנהיג


MNG8 - Version:2
תיאור
הקורס נועד לפתח את המנהל כמנהיג ולהקנות לו את המיומנויות הנדרשות כדי להצליח לעמוד באתגרים שמזמנת לו עבודתו. הנושאים העיקריים בהם יתמקד תהליך ההכשרה המוצע הם: הקניית תפישות מנהיגות והקניית מיומנויות מנהיגות. בין הנושאים הנלמדים: מה בין ניהול ומנהיגות, העצמה כתפישה ניהולית, האצלת סמכויות, הנעת עובדים, מתן דוגמא אישית,בניית אמון,הנחלת חזון ומשמעותו בתהליכי העבודה היומיומיים , הובלת תהליכי שינוי, ניהול צוותים וירט ואלים והצגת תורת המשחקים ככלי לחשיבה ופיתוח אסטרטגיה בארגון.
קהל יעד
מנהלים בכירים ובוגרים של הקורס - מעובד למנהל
פתח הכל
 • מפגש ראשון - מנהיגות

  • מודל ארבעת תפקידי המנהיג :

   • המנהיג כארכיטקט - מציאת הכיוון - הגדרת החזון, ערכים ואסטרטגיה
   • המנהיג כמוביל תהליכים - התאמת תהליכי העבודה ומבנה הארגון לחזון, למטרות ולערכים
   • המנהיג כמאמן/מאפשר - תמיכה והעצמת העובדים באופן שיאפשר מיצוי הפוטנציאל האישי של כל אחד
   • המנהיג כבונה אמון ונותן דוגמא אישית
  • תרגיל קבוצתי שיבנה בשלבים וייצג חברות/רשתות שונות

   • זיהוי המטרות והחזון של כל אחת מהחברות/רשתות
   • בחירת ערכים קבוצתיים - תרגיל
   • התאמת המטרות והתפיסות המכירתיות השונות לתהליכי העבודה והמדידה בחברה
 • מפגש שני - ניהול שינויים

  • הצורך בשינוי
  • מהו חזון ארגוני?
  • מדוע ארגונים יוצרים חזון?
  • מהו חזון אפקטיבי?
  • שגיאות נפוצות בהובלת שינוי ארגוני
  • שמונת השלבים להובלה מוצלחת של שינוי
  • קווים מנחים לבניית אסטרטגיה מוצלחת
  • הנעה ממוקדת לעומת הנעה רב- תחומית
 • מפגש שלישי - תורת המשחקים ככלי לבניה והובלה אסטרטגית

  • הצגת תורת המשחקים
  • הכרת השחקנים
  • תפיסת המשלים
  • כיצד ניתן להפעיל את תורת המשחקים ככלי להובלת אסטרטגיה
  • כיצד ניתן להפעיל את תורת המשחקים ככלי לאיסוף מידע
  • תורת המשחקים ככלי בקרה
  • תרגיל קבוצתי
 • מפגש רביעי - ניהול צוותים וירטואלי

  • מהו צוות וירטואלי?
  • האתגרים השונים של צוותים וירטואלים:
  • שונות: תרבותית, גאוגרפית,שפה,טכנולוגיה
  • ערוצי תקשורת: פורמאלית, א-פורמאלית, טכנית ואישית
  • פערים וקשיים בניהול זמן
  • ישיבות ומפגשים
  • אי- מיילים
  • ניהול דיונים- שיחות ועידה
  • בניה וגיבוש צוות
  • תקשורת בינאישית: פערים בינתרבותיים, תרבות לוקאלית מול תרבות ארגונית
  • אמון וזהות
  • סוציו-אינטגרציה: הבנת השוני התרבותי והתפיסתי של חברי הצוות
  • טעויות נפוצות בניהול צוותים וירטואלים
  • כלים להתמודדות עם האתגרים המופיעים מעלה
  • תפקידו של המנהל בצוות וירטואלי
  • תרגילים וסימולציות
 • מפגש חמישי - ניהול דיונים וירטואלי

  • מיפוי הסביבה הוירטואלית והכרת השחקנים
  • האתגרים של מנהל הדיון ושאר המשתתפים (אקטיביים ופסיביים)
  • סוגים שונים של ניהול דיונים וירטואליים
  • מחזור החיים שלי ניהול דיון וירטואלי: הכנה, התנהלות וסיכום
  • מתן כלים להתמודדות אל מול האתגרים השונים
  • בקרה ופולו-אפ
  • הפקת לקחים
  • כללי היסוד להקשבה וירטואלית
  • כוחו של הרושם הראשוני הקולי על פתיחת הדיון
  • זיהוי ואבחון המסרים הלא-מילוליים של הצד השני דרך הקול
  • שפת הגוף בסביבה וירטואלית
  • יצירת קשר אופטימלי בין המסרים לבין הקול
  • מבנה המסר המילולי בשיחות טלפון וב-Conference Calls
  • זיהוי הרגשות המגוונים של המשתתפים בשיחה ובחירת תגובה מתאימה תוך שימוש במודל האינטליגנציות
  • הכרת החיבור בין האינטליגנציות לשפת-הגוף והקול והכנת המסרים המילוליים בהתאם
  • תרגיל מסכם
 • ניסיון של שנתיים ומעלה בניהול
 • להבין את המציאות העסקית שבה אנו פועלים, תוך הכרת האתגרים השונים בעמדות ניהוליות והבנה מעמיקה יותר של תפקיד המנהל בעידן החדש וציפיות הסביבה ממנו
 • לרכוש התנסות בכלי מנהיגות וניהול שוטפים למיקוד בביצועים.
צור קשר
03-6176066
03-6176677 info@sela.co.il

שלח

קורסים קשורים