Back to Lobby

אינטליגנציה רגשית כמפתח להצלחה בסביבה העסקית


MNG_4 - Version:1
תיאור
במציאות הטכנולוגית, הדינאמית והמשתנה דווקא הערך המוסף האישי המתבטא ביכולת לזהות פוטנציאל אישי וסביבתי ואף לממש אותו באמצעות התנהגות מקדמת ואפקטיבית - הוא זה שעושה את ההבדל ומוביל להצלחה כפי שכל אחד מאיתנו מגדיר אותה. הקורס יעסוק בפיתוח מיומנויות האינטליגנציה הרגשית בצורה חווייתית ובאימון ממוקד על הכלים המועברים. זאת באמצעות סימולציות, ניתוח מקרים וחיבור לעולם התוכן של המשתתפים.
פתח הכל
 • פתיחה

  • היכרות אישית וגיבוש קבוצה.
  • תיאום ציפיות למהלך הקורס.
 • מהות האינטליגנציה הרגשית ומרכיביה

  • האינטליגנציה הרגשית – מהי?
  • אינטליגנציה רגשית ככלי להצלחה.
  • מרכיבי האינטליגנציה הרגשית – מודעות עצמית, ניהול רגשות, גיוס מוטיבציה אישית לפעולה, אמפתיה, כישורים חברתיים.
 • מודעות עצמית

  • פיתוח מודעות עצמית – חזקות וחולשות, הזדמנויות אפשריות, דפוסי חשיבה, דפוסי התנהגות מעכבים.
  • מודעות עצמית כמפתח למימוש הפוטנציאל האישי.
  • ביטוי חזקות, מימוש הזדמנויות ושיפור חולשות לקידום מטרות ויצירת הצלחות.
 • ניהול רגשות

  • ניהול אפקטיבי של רגשות – מהו?
  • הקניית כלים ליצירת תגובות רגשיות מקדמות בסיטואציות טעונות ומורכבות.
 • גיוס מוטיבציה לפעולה

  • חזון, יעוד, הגדרת מטרות והצבת יעדים – ככלים ליצירת הצלחה ארגונית, מקצועית ואישית.
  • פיתוח משמעת עצמית לחיזוק המוטיבציה האישית.
  • גיוס מוטיבציה אישית לפעולה דווקא בסיטואציות מתסכלות ומאתגרות.
  • הנעת הסביבה למימוש מטרות הפרט והארגון.
 • כישורים חברתיים

  • אמפתיה כמפתח ליצירת מערכת יחסים איכותית, מקדמת והרמונית עם הסביבה.
  • פיתוח מיומנויות הקשבה פעילה.
  • שימוש בשפת הגוף ובקוליות ככלים להעברה אפקטיבית של מסרים וקבלתם מהסביבה.
  • יצירת תקשורת בינאישית אפקטיבית כבסיס למערכת יחסים בונה ומקדמת עם הסביבה.
  • אסרטיביות אישית – ככלי למיצוב אישי, השפעה וקידום מטרות.
  • הנעת הסביבה הארגונית, העסקית והכללית להשגת מטרות ומימוש הפוטנציאל האישי והמקצועי.
 • הקניית כלים לפיתוח מיומנויות האינטליגנציה הרגשית ויישומם בסביבה הארגונית והעסקית.
צור קשר
03-6176066
03-6176677 info@sela.co.il

שלח

קורסים קשורים