Back to Lobby

ניהול משא ומתן


MNG20A - Version:1
תיאור
: שגרת החיים מזמנת לנו, אפילו באופן לא מודע, מצבים בהם אנו נדרשים לנהל משא ומתן: בעבודה עם הממונים, עם העובדים שלנו, עם סביבת העבודה החיצונית; בבית: עם בני הזוג, הילדים, ההורים. לכן, חיוני הוא להבין את העקרונות המנחים את המשא ומתן בין אנשים, להבין את התהליכים המודעים והלא מודעים וכן רכישת מיומנויות אפקטיביות. למידת כל אלו עשויה לסייע לנו גם בניהול קונפליקטים עם הסביבה, ובכך לשפר את מיומנויות התקשורת שלנו עמה.
קהל יעד
מתאים לכל קהל יעד
פתח הכל
 • תכנון המו"מ

  • ניתוח המצב
  • ניתוח השוק - הסביבה
  • זיהוי השווי הרלוונטי של המוצר (עלות), סוגיה נתונה.
  • ביצוע ניתוח ה - "S.W.O.T"
  • הבנת ארגונו של הצד המעורב במו"מ, הבנת האדם השני.
  • הבנת בני האדם המעורבים במשא ומתן
  • זיהוי האינטרסים של הצדדים במשא ומתן
  • קבלת תמונה ברורה של מאזן הכוחות
  • ניהול מו"מ אפקטיבי, עקרונות מנחים: .w/w, l/w, etc
  • מצבי סגירה
 • ניתוח השוק

  • כוח מיקוח של הספקים מול כוחם של הקונים
  • איום הכניסה: מידת שליטת הספקים בשוק
  • קלות של איום הכניסה
  • זמינות הספקה של תחליפים
  • סביבה תחרותית
 • אין דרישה לרקע מוקדם בקורס זה
 • רכישת מיומנויות אפקטיביות בניהול משא ומתן עם כל גורם בסביבתנו ושיפור מיומנויות התקשורת
צור קשר
03-6176066
03-6176677 info@sela.co.il

שלח

קורסים קשורים