Back to Lobby

אומנות האסטרטגיה


ORG1 - Version:1
תיאור
אסטרטגיה איננה דקלום. לא תמיד יהיה נכון לקחת מתכון של אסטרטגיה מספר, או להעתיק ממתחרה. רבות מההעתקות נכשלות מאחר שהמעתיקים לא הבינו את עקרונות האסטרטגיה ועיקריה. אסטרטגיה היא אומנות. באומנות זו ישנם כמה מרכיבים שהינם המשפיעים המכריעים. אם תכיר אותם לא תחזיק ספר אסטרטגיה יותר בידך, לפחות לא תזדקק לאחד. כל מנהל, יוכל לייצר אסטרטגיות רלוונטיות ועדכניות, לכל אתגר ומצב עולם. החומרים, המיפוי, המושגים המרכיבים את הגישה החדשה שאולים ממדעי הטבע ומאסטרטגיות של מערכות ביולוגיות ופיסיקאליות. המנהל ילמד לזהות מצבי עולם חיצוניים, לזהות ולקבוע את מידת ההתמצאות שלו במקרה, לאפיין את הסגנון האישי שלו ומתוך כל אלו לקבוע אסטרטגיה. לפני היציאה לדרך, על אסטרטגיה זו להיבדק מול סט קריטריונים, שמבטיחים יציבות וסיכויי והתכנות.
קהל יעד
מנהלים שפרויקט בניית אסטרטגיה הוא אתגר שירצו להתמודד עימו במלוא העוצמה. כאלו הפתוחים לגישות חדשות עתירות חדשנות ואשר מוכנים להיפרד מפרדיגמות שאיבדו תוקפן. אלו אשר אינם זקוקים להיצמד למתכון עם הוראות ופרוצדורות.
פתח הכל
 • סקירת האסטרטגיות הקיימות, יתרונות חסרונות
 • הצגת הגישה החדשה השואבת את האסטרטגיות מהטבע והיקום
 • חידוד היתרון בגישה החדשה לעומת המצאי הקיים
 • שלושת אסטרטגיות הייסוד הפורסות את הגישה החדשה
 • אוסף מצבי העולם הקיימים
 • אוסף מצבי "סטייט אוף מיינד" של מנהלים
 • קריטריונים לאסטרטגיה רלוונטית
 • למה אסטרטגיות לא רלוונטיות נכשלות
 • קריטריונים ליציבות האסטרטגיה לאורך זמן
 • אסטרטגיה מותאמת תרבות אשר ניתן גם לממש אותה
 • זיהוי מכשולים והשלכות שליליות העשויים לפגוע בביצוע
 • ביצוע חקירה של מקרים אמיתיים על פי הגישה החדשה
 • שימוש בגישה החדשה על מקרה בוחן
 • אין דרישה לרקע מוקדם בקורס זה
 • ללמד כיצד לבנות אסטרטגיה, טבעית, מקורית ורלוונטית, לשיפור ביצועי החברה ויחס העלות/תועלת בו היא פועלת.
צור קשר
03-6176066
03-6176677 info@sela.co.il

שלח

קורסים קשורים