Back to Lobby

תרבות ארגונית


ORG4 - Version:1
תיאור
אומרים ש"ככה זו לא תשובה". אבל "ככה" היא תשובה נפוצה מאוד. למה אחד ועוד אחד שווה 2? "ככה". זו אקסיומה. גם מנהלים וחברי ארגון שואלים למה? למה המאמצים שלי להטמיע רוטינות, או טכנולוגיה חדשה, נושאים חרס? למה אין שיתוף פעולה לרעיון העסקי שאני מבקש להוביל? למה רעיונות חדשים זוכים להתנגדות אוטומטית? אם בסופו של דבר, אתם מגיעים לתשובה "ככה זה פה", הרי שיתכן מאוד שהתשובה מצויה בסט האקסיומות שאנו מכנים תרבות ארגונית. התרבות הארגונית היא סט התפיסות, האמונות והערכים, עליה נשען הארגון והיא משפיעה על הציפיות של חברי הארגון ודפוסי ההתנהגות הנאותים, היא מכוונת את יעדי הארגון, משפיעה על בחירתם של כיווני פעולה, ומנחה את ההחלטות של חברי הארגון ומנהליו (gregory,1983 ). התרבות הארגונית מייצרת את מערכת החוקים והכללים הבלתי כתובים והבלתי מדוברים בארגון. מכאן לתרבות השפעה עצומה על הארגון, אופן התנהלותו והתנהגות חבריו, והיא עשויה לקבוע את ההבדל בין הצלחה לבין כישלון עסקי.
קהל יעד
הסדנה מיועדת לאנשי משאבי אנוש ולמנהלים המבקשים להבין טוב יותר את הרבדים הלא גלויים של הארגון, ואת האופן בו ניתן לנווט ולהתנהל בתוך התרבות הארגונית ואולי אפילו לנהל אותה. רקע מוקדם: אין דרישה לידע מוקדם
פתח הכל
 • למידה של מושגי הבסיס בתרבות ארגונית וכלי האבחון הקיימים, לאחריו מתבקשים המשתתפים לעשות "עבודת מחקר" קטנה בארגון שלהם

  • מהיא תרבות ארגונית?
  • תרבות לאומית והשפעותיה על תרבות ארגונית.
  • מהן השפעותיה על הארגון?
  • תרבות וביצועים ארגוניים.
  • תרבות ואסטרטגיה.
  • תרבות, מיסוד והתנגדות לשינויים.
  • המודל של שיין לתרבות ארגונית- שלושת הרבדים: ארטיפקטים, ערכים והנחות בסיס.
  • תרבויות חזקות, תרבויות חלשות ותת תרבויות.
  • כלי אבחון (שיין אבחון אתנוגרפי, יצירת "פרופיל תרבותי" של Quin & Camron )
  • שימוש במטאפורות כללי אבחוני
 • הבנת התוצאות של האבחון, הקשיים לעבד ולהבין את הממצאים והשאלה האם ניתן לנהל תרבות ארגונית ומה ניתן לעשות עם הממצאים וההבנות

  • מה עושים עם הממצאים?
  • על תרבות, תרבות ארגונית ותרבות ניהול .
  • האם ניתן לנהל תרבות ארגונית?
 • להעמיק את מודעות המשתתפים בנוגע לצדדים הא-פורמאליים (התרבותיים) של הארגון.
 • להקנות למשתתפים מושגים וכלי אבחון בתחום התרבות הארגונית.
צור קשר
03-6176066
03-6176677 info@sela.co.il

שלח

קורסים קשורים