Back to Lobby

ניתוח עיסוקים


MNG22 - Version:1
תיאור
"ניתוח עיסוקים" היא טכניקה להצגת מידע מפורט על הפעילויות המבוצעות במסגרת תפקיד כלשהו ולקביעת הנתונים הנדרשים מכל עובד על מנת לבצע פעולות אלה ברמה משביעת רצון
קהל יעד
מנהלי כוח אדם / מנהלי משאבי אנוש / מנהלים
פתח הכל
  • הגדרה וניתוח עיסוקים
  • הבחנה בין תפקיד לבין עיסוק
  • ניתוח עיסוקים איכותי: נתונים מזהים , תיאור העבודה המבוצעת מידת האחריות הנדרשת בו, מורכבות העיסוק, כישורים בין- אישיים
  • אין דרישה לרקע מוקדם בקורס זה
  • שיפור מיומנויות המיון, הגדרת תהליך מיון אפקטיבי וקצר
צור קשר
03-6176066
03-6176677 info@sela.co.il

שלח

קורסים קשורים