Back to Lobby

הקשר הרגשי - ניהול למתקדמים


MNG8_ - Version:1
תיאור
הקניית מיומנויות "רכות" למנהלים לצד הצדדים ה"קשים" בניהול, כמו יצירה והוצאה לפועל של תוכנית עבודה, קביעת אסטרטגיה, גיוס וניהול עובדים, ידע בשכר וחוקי עבודה ועוד, קיימות מיומנויות "רכות". מי מאיתנו שנתקל במנהל שגרם לו לקום בבוקר בהתלהבות ולרוץ לעבודה, לחוש הנאה של ממש מעבודתו, לחוש בבית במקום העבודה ורצון לעשות מאמץ של ממש, לעולם לא ישכח אותו. מנהלים כאלו שולטים במיומנויות "רכות" של ניהול. הם מצליחים להמריץ ולהלהיב את עובדיהם ולהוציא מהם תפוקות מעל ומעבר, הם מגייסים את המחויבות והמסיירות שהם לחברה ולמשימה ומוצאים שהם פחות ופחות משחקים את תפקיד מפקח העבודה. אנשיהם מנהלים את עצמם
קהל יעד
מנהלים מכל הדרגות בעלי ניסיון בניהול
פתח הכל
  • מפגש שלישי - תורת המשחקים ככלי לבניה והובלה אסטרטגית
  • מפגש שני - ניהול שינויים
  • מפגש ראשון - מנהיגות

    • מודל ארבעת תפקידי המנהיג :
    • תרגיל קבוצתי שיבנה בשלבים וייצג חברות/רשתות שונות
  • מפגש רביעי - ניהול צוותים וירטואלי
  • מפגש חמישי - ניהול דיונים וירטואלי
  • ניסיון של שנתיים ומעלה בניהול
צור קשר
03-6176066
03-6176677 info@sela.co.il

שלח

קורסים קשורים