Back to Lobby

ניהול זמן


MNG18B - Version:1
תיאור
הקורס מבקש לייצר מודעות למושג הזמן ולצורך בניהולו, לדון בקשיים ובסיבות לקושי בניהול הזמן ולתת כלים ישימים לניהולו. לא מדובר בעוד קורס המבחין בין דחוף לחשוב, אלא בבחינה מעמיקה יותר של היחסים המורכבים בין האדם לזמן ושרטוט תהליך למידה אישי של ניהול הזמן האישי
קהל יעד
כללי
פתח הכל
 • פרדוקס הזמן
 • מהם הקשיים המרכזיים בניהול זמן?
 • האם זמן הוא משאב ככל משאב אחר?
 • בעיות בניהול הזמן כסימפטום. הקשר בין ניהול זמן למאפייני אישיות (כגון ריכוזיות, פרפקציוניזם, יכולת דחיית סיפוקים ועוד)
 • הקשר בין ניהול זמן ליוזמה ותגובתיות
 • ניהול זמן משמעו ניהול גבולות
 • זמן ואחריות או תמיד יש מחר?
 • מתי מתחילים החיים? מתי מתחיל היום?
 • כיצד להכין לוח זמנים?
 • תיעדוף כהתחלה (והקשר להגדרות תפקיד)
 • כיצד לתכנן את הבלתי מתוכנן?
 • עקרון הואקום
 • מהם בזבזני הזמן שלי? כיצד לנהל אותם?
 • מה שלא הספקתי - הקשר בין ניהול זמן לניהול מלאי
 • מעקב כבסיס ללמידה - "זמן יומן ויומן זמן"
 • אין דרישה
 • לתת בידי המשתתפים כלים ישימים להתמודדות עם הקשיים בניהול זמן
צור קשר
03-6176066
03-6176677 info@sela.co.il

שלח

קורסים קשורים