Back to Lobby

האלמנט החמישי


MNG4 - Version:1
תיאור
ניהול צוותים - השלם, חלקיו ומה שביניהם פיתוח והובלה של צוות מנצח. הקורס מציג מודל לבניית צוות ומקנה למשתתפים כלים יישומיים לניהול ופתוח של הצוותים אותם הם מנהלים, דרך התנסות, משחק וחוויה..
קהל יעד
פתח הכל
  • מהי קבוצה, מהו צוות ומה ההבדל ביניהם?
  • שלבים בהתפתחות צוות ותפקיד המנהל
  • תפקידי חברתיים בצוותים
  • תחרות ולכידות פנימית
  • תהליכים לא מודעים ופגיעה במשימה
  • מרכיבי האפקטיביות הצוותית
  • יצירת מטרה צוותית מגייסת
  • התמודדות עם קונפליקטים בצוות
  • ניהול צוות
  • לתת בידי המשתתפים כלים לפתוח וניהול צוות
צור קשר
03-6176066
03-6176677 info@sela.co.il

שלח

קורסים קשורים