Back to Lobby

ניהול בארגון מטריציוני


MNG19 - Version:1
תיאור
בסביבה עסקית דינמית, כשהתביעות מהארגון הולכות וגדלות, נדרש הארגון למבנה גמיש ומתוחכם כדי לאפשר לו לנווט עצמו להצלחה. מסתבר שהמבנה המטריציוני מאפשר לארגון לתפקד כארגון רב מימדי וגמיש, ובכך מסייע לו לשמור על יתרון תחרותי מתמשך. יחד עם זאת נמצא שהמבנה המטריציוני מורכב, והוא מציב אתגרים ניהוליים מורכבים, המחייבים מנהלים לאמץ מיומנויות ניהול לא שגרתיות. במסגרת הקורס יוצגו היתרונות שיש במבנה המטריציוני בצד האתגרים שהוא מציב בפני המנהלים. לכל אחד מהאתגרים נציג מיומנויות האמורות לסייע למנהלים על מנת להוביל את הארגון או את הצוות להשיג את התוצאות הנשאפות, הן לטווח הקצר והן לטווח הרחוק.
קהל יעד
מנהלים או עתודה ניהולית בארגונים מטריציונים או לקראת המעבר לניהול מטריציוני.
פתח הכל
 • הקדמה

  • אתגרי עידן החכמה
  • ניהול ומנהיגות ומה שביניהם
  • תלות המנהל ביכולת וידע מנוהליו
  • כוח והשפעה
  • סמכות פורמאלית ומגבלותיה.
  • אחריות ניהולית ואפקטיביות בניהול
 • ארגון מטריציוני - צורך קיומי

  • לשם מה ארגון מטריציוני?
  • חולשותיו של המבנה המסורתי.
  • צרכי הארגון בסביבה העסקית כיום
  • מבנה מטריציוני: מיזוג של שני צירים: פרויקטלי ופונקציונאלי
  • מטריצה מאוזנת
  • יתרונות של המבנה המטריציוני וחסרונותיו.
  • דרכי התמודדות למזעור חסרונות והעצמת יתרונות.
  • שומר הסף Gate Keeper
 • אתגרי הניהול המטרי ציוני

  • ניהול משותף (יעדים וסדרי קדימויות).
  • ניהול ממשקים: יחסי ספק לקוח פנים ארגוניים.
  • אחריות ניהולית עם סמכות מוגבלת.
  • תוצאות ומשאבים
  • מחויבות עובדים
 • מנהל אפקטיבי במטריצה

  • סמכות פורמאלית וסמכות מוראלית

   • טקטיקות להגדלת מקורות כוח רלוונטיים
   • הגדלת האשראי הניהולי
  • ניהול קונפליקטים כמנוף לצמיחה.

   • ניהול ההזדמנות:

    • לחזק מנהיגות
    • להדגיש קווים אדומים
    • להתנהלות ע"פ ערכים
    • לחיזוק המנהיגות
    • להגדרת הממשקים.
    • להגדלה האמון במנהל ובמערכת.
    • לשיפור התקשורת
  • שגרות ניהול בארגון המורכב:

   • הערכה כתהליך מתמשך
   • ניהול תהליכי משוב
   • ניהול פגישות אישיות/פגישות עבודה
   • ניהול ישיבות סטטוס
   • קבוצות דיאלוג
 • הגדרות SLA - אמנות שירות פנים ארגוניות
 • אין צורך ברקע מוקדם לקורס זה
 • הרחבת הידע וההכרות עם מושג "ניהול מטריציוני"
 • מתן כלים להתמודדות עם האתגרים שבניהול המטריצוני
 • חשיפת הזדמנויות שניהול זה מזמן לנו
צור קשר
03-6176066
03-6176677 info@sela.co.il

שלח

קורסים קשורים