Back to Lobby

קבוצת למידה למנהלי OUTSOURCING


MNG30 - Version:1
תיאור
כל מנהל יודע כי בכל יום הוא מתמודד עם אתגרים אישיים, ניהוליים, ומקצועיים וכי פעמים רבות הוא חש צורך ללמוד, לשתף ולהתייעץ, אולם מתקשה למצוא את הזמן והמסגרת הנכונה. צורך זה נכון במיוחד בארגוני out-sourcing, בהם הקושי לשתף ולהתייעץ נובע ממכלול של סיבות ביניהן: מחויבות ארגונית כלפי חברת האם (מנהלים בסביבה המיידית הם למעשה לקוחות, ולעיתים קרובות ימנע מלשתף את הלקוח בבעיות בהן יתקל, מתוך הצורך לייצג בכבוד את מעסיקיו). שייכות ארגונית וחברתית (מנהל בארגוני out-sourcing הוא אאוטסיידר בסביבתו המיידית. הוא יוצא ונכנס מארגונים ומתקשה פעמים רבות ליצור קשרים ארגוניים וחברתיים עמוקים, המאפשרים להתייעץ ולשתף ) התמודדות עם סוגיות מקצועיות וניהוליות ייחודיות (הבסיס המקצועי וההתמודדויות הניהוליות שונות מאלו עמן מתמודדים המנהלים בסביבתו המיידית ולכן הם יתקשו לייעץ לו בסוגיות אלו. עמיתיו, הפזורים בין הלקוחות, שותפים לאותן סוגיות הניהוליות והמקצועיות, ועשויים לסייע זה לזה, אולם לרוב חסרה המסגרת לכך והם כמעט ואינם נפגשים). קבוצת עמיתים היא קבוצה של מנהלים בדרג ניהולי דומה, הנפגשת בתדירות קבועה במטרה לקדם תהליכי למידה עזרת ידע נצבר ובהתבסס על התרחשויות היום יום. המפגשים יתחלקו לשני חלקים: חלק ראשון - פרונטאלי. ילמדו סוגיות ניהוליות כלליות המכוונות לאתגרים הניהוליים של מנהלי out-sourcing (יפורטו בהמשך) חלק שני - קבוצת למידת עמיתים. בהם ידונו מקרי מבחן שיובאו על ידי המשתתפים.
קהל יעד
מנהלי out-sourcing, ברמה ארגונית מקבילה
פתח הכל
  • ניהול על בסיס הכוח האישי (המודל של פרנץ ורייבן)- לנהל אנשים שאינם כפופים לי ישירות. זיקה, מומחיות, כריזמה ויכולת שכנוע במקום תגמול, ענישה, לגיטימיות וידע
  • לתגמל ללא משאבים: האם באמת אין בכוחי לתגמל? להעניש?– מושג העצמי ותיאורית הציפייה
  • כיצד להציב מטרה, כיצד להפוך אותה למטרה ארגונית (ולא אישית) וכיצד לתרגם אותה לתוכנית עבודה? החל מ"אבחון" דרך יצירת "חוזה עבודה" עם הארגון הלקוח ועד תוכנית עבודה
  • גיוס ויצירת שיתוף פעולה- מול כפיפים, עמיתים ומנהלים
  • שינויים, התנגדות לשינויים והובלת שינויים
  • לעודד למידה והעשרה הדדית (בד בבד עם התכנים הפרונטליים שיועברו, ישנו ידע רב, מקצועי וניהולי המצוי אצל המנהלים בשטח, קבוצת העמיתים מפגישה את המנהלים עם הידע הזה וחושפת אותם לפתרונות ייחודיים מהשטח)
  • ליצור ולחזק ערוצי תקשורת (הקשרים הנוצרים בקבוצה, מייצרים ערוצי תקשורת פתוחים והידע הניהולי והמקצועי מתחיל לזרום)
  • לספק תמיכה הדדית (הבדידות המאפיינת מנהלים בכלל, ואנשי out-sourcing בפרט מקשה על תפקוד לאורך זמן. רובנו מחפשים ברגע מסוים תמיכה, רגע שניתן לצחוק יחד על בעיה משותפת, לחלוק בקושי ולזכות במילה של עידוד. )
צור קשר
03-6176066
03-6176677 info@sela.co.il

שלח

קורסים קשורים