Back to Lobby

איך לא ידעתי? כלים ושיטות לאבחון של יחידה ארגונית


ORG2 - Version:1
תיאור
הקורס מבקש לחשוף את המשתתפים לצורך באבחון ארגוני, השיטות השונות הקיימות ולמספר כלי אבחון נבחרים, ולתת בידיהם מספר מיומנויות אבחון בסיסיות. המיומנויות שילמדו עשויות לשפר את היכלות של המשתתפים לבחון בצורה שיטתית, יסודית ומקיפה יותר את היחידה הארגונית בראשה הם עומדים.
קהל יעד
פתח הכל
 • מהו אבחון ארגוני?
 • מתי נכון לבצע אבחון ארגוני ומתי לא
 • מדוע עושים אבחון? ההבדל שבין הרצון לדעת לרצון להחליט
 • איתור נושאים ואיתור קבוצות
 • רמות ניתוח ארגוני
 • תהליך האבחון
 • השיטה האיכותנית, השיטה הכמותנית והשילוב ביניהן
 • למה צריך מודל?
 • מודלים לאבחון ארגוני
 • האם ניתן ורצוי לבצע אבחון ארגוני ללא עזרת יועץ?
 • אין דרישה
 • לחשוף את המשתתפים לחשיבותו של אבחון ארגוני, שיטות וכלים קיימים
צור קשר
03-6176066
03-6176677 info@sela.co.il

שלח

קורסים קשורים