Back to Lobby

?ניהול שינוים ארגוניים, איך לנהל שינויים


ORG3 - Version:1
תיאור
התנאים הסביבתיים וקצב החיים העסקיים מכתיבים לארגוניים את הצורך לערוך שינויים רבים ותכופים, בטכנולוגיה, באסטרטגיה, במבנה כוח האדם, המבנה הארגוני ועוד. מנהלים המתבקשים לנהל את עובדיהם לקראת, במהלך ואחרי השינוי , יודעים שמדובר באתגר לא פשוט.
קהל יעד
פתח הכל
 • שינוים ארגוניים-היבטים (תוכן, תהליך והקשר)
 • שימור אנרגיה בתקופות של שינוי
 • תגובות אופייניות לשינוי
 • טיפול בהתנגדויות וגיוס המוטיבציה
 • צמצום ארגוני ופיטורין
 • ניהול שיחת פיטורין
 • עקרונות ניהול בתקופת צימצומים
 • דאגה, השפעה והתמודדות עם היבטים שרירותיים בתהליך
 • שמועות והטיפול בהן
 • אי ביטחון תעסוקתי והשלכותיו
 • שיקום החוזה הפסיכולוגי בין העובדים הנותרים לארגון
 • אובדן ידע ארגוני
 • תהליכי מיזוג
 • על סינרגיה, על ממוצע, ועל המכנה המשותף הנמוך ביותר ומיזוגים
 • היכן מתחילה ההתמודדות ומתי היא מסתיימת?
 • אין דרישה
 • להקנות למשתתפי הקורס מיומנויות בניהול שינויים
צור קשר
03-6176066
03-6176677 info@sela.co.il

שלח

קורסים קשורים