Back to Lobby

הצגת נושא באנגלית


MNG6 - Version:1
תיאור
הקורס נועד לסייע לעובדים ומנהלים לשפר את מיומנויות הצגת הנושא שלהם באנגלית. הקורס ידון ביסודות המרכזיים להצגת נושא אפקטיבית, וכן בסוגיות לשוניות ופרקטיות שיש לקחת בחשבון בעת הצגת נושא באנגלית. הקורס יכלול חלק סדנאי רחב בו יתרגלו המשתתפים הצגת נושא באנגלית לבחירתם מול קהל עמיתים.
קהל יעד
מנהלים, ראשי צוותים ועובדים המציגים או צפויים להציג נושאים באנגלית במסגרת עבודתם
פתח הכל
  • יסודות מרכזיים בהצגת נושא אפקטיבית
  • עקרונות בהצגה עסקית באנגלית
  • הבדלים תרבותיים וחשיבותם בעת הצגת נושא מול קהל זר
  • שימוש אפקטיבי במצגת פאואר-פוינט כמפתח להצגה מוצלחת של נושא
  • עקרונות "עשה ואל תעשה" בעת עריכת מצגות והצגתן
  • תרגול מעשי של הצגת נושא באנגלית מול קהל עמיתים
  • המשתתפים מתבקשים להכין קטע קצר באנגלית לבחירתם (עד חמש דקות הצגה) אותו יציגו במהלך הסדנה. ניתן להיעזר במצגת פאואר-פוינט לצורך הצגת הנושא
  • שיפור מיומנויות הצגת נושא באנגלית, עמידה על יסודות של הצגה אפקטיבית (כולל עריכת מצגות), ויצירת ניסיון בר-הצלחה של הצגת נושא באנגלית מול קהל אוהד במטרה לשפר את הביטחון העצמי להצגה עתידית
צור קשר
03-6176066
03-6176677 info@sela.co.il

שלח

קורסים קשורים