Back to Lobby

תקשורת מנצחת


MNG35C - Version:1
תיאור
התמודדות עם אנשים / לקוחות קשים במיוחד. אנשים קשים הם חלק מחייו של כל אדם ונראה שהם היו עימנו משחר ההיסטוריה ,כאשר אלוהים אמר "ויהי אור " ואנשים קשים החלו להיוולד. אנשים קשים נמצאים סביבנו ובמיוחד במקומות עבודתנו, הם מתישים אותנו ולא תמיד אנו יודעים להתמודד איתם. אנשים קשים הם אותם אנשים שאינם פועלים בהתאם לרצוננו או שפועלים בניגוד לרצוננו וגורמים לנו לתגובה רגשית עזה ביותר. כל אחד מאיתנו יכול לעשות משהו כדי להפחית את אי ההבנה ,לחסל את העימות עם אותם אנשים שקשה לנו איתם ולהפוך את הקשר איתם לאומנות של מערכת יחסים מנצחת ואפקטיבית
קהל יעד
בעלי תפקיד הנמצאים ביחסי עבודה ותקשורת עם אנשים כמו : מנהלים, ראשי צוותים, מנהלי לקוחות, מזכירות, אנשי שירות ועוד
פתח הכל
  • מי הם האנשים / לקוחות שקשה לנו איתם
  • זיהוי המניעים העומדים בבסיסה של התנהגות אנושית והבנת " מערכות העל " דרכם הם פועלים
  • זיהוי ערוצי התקשורת החברתיים דרכם אנשים פועלים
  • דרכים יעילות להתמודדות עם אנשים / לקוחות קשים
  • ואני כאדם קשה ???
  • אין דרישה לרקע מוקדם בקורס זה
  • שימוש יעיל במשאבי חוסן הפרט להבנת מערכות היחסים חסרות ההיגיון הגוזלות מאיתנו אנרגיה רבה במהלך העבודה ואת דרכי ההתמודדות היעילות איתן
צור קשר
03-6176066
03-6176677 info@sela.co.il

שלח

קורסים קשורים