Back to Lobby

תקשורת בינאישית


MNG35A - Version:1
תיאור
החלק הראשון של הקורס מאפשר למשתתפים להכיר פרדיגמות שונות של תקשורת ולבחון את הפרדיגמות הקיימות כיום אצלם ובארגון. בדרך זו יוכלו לבצע שינוי פרדיגמלי ולבחור דרכי תקשורת אפקטיביות. חלקו השני של הקורס עוסק במיומנויות בינאישיות הכוללות הקשבה, משוב ובניית אמון. קורס זה יכול גם להינתן בראיה רב- תרבותית. במקרה זה יבחנו הפרדיגמות השונות בין תרבויות שונות כדוגמת התרבות האירופית, האמריקאית. ההודית והסינית.יינתנו טיפים וכלים לעשה ואל תעשה בתרבויות שונות
קהל יעד
מיועד לכל קהל יעד ובפרט לעובדים/מנהלים שתקשורת בינאישית הינה כלי ומפתח להצלחתם המקצועית כלומר הנמצאים בתפקיד הדורש אינטראקציה מתמדת עם אנשים
פתח הכל
 • הכרת פרדיגמות שונות של תקשורת

  • תפישות שונות במערכות יחסים בין אישיות
  • תפישת המשלים
  • הדמיה של אירועים מחיי החברה/סביבה
 • בניית אמון - גישה מעשית
 • מיומנויות הקשבה

  • תרגול מיומנויות הקשבה - תרגול של "מה הכוונה"?
  • הכרת סוגים שונים של הקשבה והשפעתם של מערכות היחסים
  • חשיבות השיקוף
  • מתן משוב חיובי/שלילי
 • אין
 • הכרת פרדיגמות שונות של תקשורת
 • קבלת כלים לקידום תקשורת בינאישית אפקטיבית
צור קשר
03-6176066
03-6176677 info@sela.co.il

שלח

קורסים קשורים