Back to Lobby

הכשרת מדריכים


MNG5 - Version:1
תיאור
: קורס זה מתחלק לשניים בחלקו הראשון יקבלו המשתתפים כלים להכנת הדרכה מוצלחת ההכנה כוללת : אבחון טיפוס המודרכים והתאמת התוכן והכלים המתאימים להעברת מסרים/תכנים אפקטיבית . בחלק השני יקבלו המשתתפים כלים לפרזנטציה מוצלחת ועבודה עם הקהל .הקורס הינו חוויתי וסדנאי ומלווה בסימולציות. הסימולציות מצולמות בטלויזיה במעגל סגור ומאפשרות למשתתפים לבחון את עצמם במהלך הופעתם מול קהל. במידה והזמן יאפשר תינתן הזדמנות נוספת לכל משתתף לשפר הופעתו אל מול המצלמה
קהל יעד
כל עובד שמתוקף תפקידו עוסק בהדרכת עובדים בין אם מדובר בהדרכה פרטנית או קבוצתית
פתח הכל
 • חלק א' עוסק בעיקר בהכנה להדרכה

  • אבחון טיפוסי מודרכים שונים
  • בחירת תכני ההדרכה הנדרשים
  • כוונון המדריך ואופן העברת ההדרכה המתאים ביותר למודרך
  • הגדרת היעד עיקרי להשגה בהדרכה
  • הכרת שיטות הדרכה שונות והתאמתם למטרה?
  • מיקום אופטימלי
  • סוג ההדרכה (פרטנית, בקבוצה)
  • עזרים נילווים (כולל חומר עזר להפצה)
  • איתור קשיים צפויים והכנת פתרונות
  • תכנון זמן ההדרכה
  • מדדים לבחינת קליטת המסר אצל המודרכים
  • זיהוי מצבו הנפשי של המדריך וכוונונו(לגבי המודרך, הנושא וכו')
 • חלק ב' עוסק במיומנויות ההדרכה ובעבודה עם הקהל

  • זיהוי תפישות מעכבות ומקדמות של המודרכים
  • התמודדות עם קשיים: קהל קשה , חומר קשה להעברה, מצב רוח המדריך וכו'...
 • אין
 • הגדרה והבנה מהי הדרכה מוצלחת
 • מתן כלים להכנת הדרכה
 • מיומנויות להדרכה אפקטיבית ועבודה עם קהל
צור קשר
03-6176066
03-6176677 info@sela.co.il

שלח

קורסים קשורים