Back to Lobby

ניהול דיונים אפקטיבי


MNG15 - Version:1
תיאור
מטרת הקורס הוא להכיר סוגי דיונים שונים ולהקנות כלים מתאימים לכל דיון על מנת שהמשתתפים יוכלו לנהל דיונים אפקטיביים למטרות שונות ומגוונות. בקורס המשתתפים ייחשפו לדרכים חדשות לניהול דיונים יבינו את חשיבות ההכנה לדיון והמעקב שאחרי. בנוסף יקבלו המשתתפים כלים נוספים וטיפים למנהל הדיון שיכינו אותו לקראת האתגרים השונים בתפקידו. בקורס המורחב יחוו המשתתפים גם סימולציה של דיון שמטרתו הפקת לקחים. דיון זה הינו מאתגר ביותר עבור כל מנהל בכל רמה בארגון. הסימולציה תכלול את כל מרכיבי הדיון שנלמדו בקורס ותאתגר את המשתתפים בהתמודדויות רציונאליות ורגשיות
קהל יעד
כל עובד/מנהל שיש לו את היכולת והסמכות המקצועית/ניהולית לנהל דיון במקום העבודה
פתח הכל
 • הכרת האתגרים בניהול דיון אפקטיבי
 • הכרת האתגרים של מנהל הדיון
 • הכרת מחזור החיים של ניהול דיון
 • הכרת סוגי דיונים שונים והערכות מתאימה
 • מתן כלים ומיומנויות למנהל הדיון
 • חלוקת תפקידים למשתתפי הדיון
 • הבנת החשיבות של הכנת דיון
 • סיכום ומעקב אופרטיבי
 • העמקה בניהול דיון שמטרתו הפקת לקחים כמנוף ללמידה ומצוינות
 • סימולציות קבוצתיות
 • קיימת עדיפות למשתתפים שחוו והתנסו בניהול דיון במקום העבודה
 • הכרת סוגי הדיונים השונים ומטרותיהם
 • רכישת מיומנויות וכלים לניהול דיון אפקטיבי
 • התמודדות עם קשיים ואתגרים בניהול דיונים שונים
צור קשר
03-6176066
03-6176677 info@sela.co.il

שלח

קורסים קשורים