Back to Lobby

פיתוח צוות הדרכה


MNG28 - Version:1
תיאור
הכשרה זו נועדה ולסייע לעובדים העוסקים בהדרכה בארגון בין אם ההדרכה היא עיקר עבודתם ובין אם היא מהווה חלק ממנה. בסדנה זו נפתח את כישורי ההדרכה של המשתתפים החל מהכרות עם שיטות הדרכה חדשות וחדשניות, דרך התנסות בדרכי גישה שונות ומשונות ועד לפיתוח הביטחון העצמי של המשתתפים בכל הקשור למיומנויות הדרכה ועמידה מול קהל.
קהל יעד
עובדים בכל הדרגים המתפקדים כמדריכים בארגון
פתח הכל
 • מהו מדריך
 • היסודות הפסיכולוגיים של הלמידה
 • כיצד מעבירים מסר/ תוכן בצורה יעילה וברורה
 • טכניקות מסירה
 • מתודיקה
 • שיטות הדרכה
 • שיקולים כלכליים בהדרכה
 • הערכת תוכניות הדרכה
 • בניית תוכניות הדרכה
 • בניית מערכי שיעור
 • שפת הגוף
 • פעילויות שיח
 • פעילויות הדמיה
 • פעילויות הדגמה
 • המשחק ככלי לימודי
 • המשתתפים ילמדו שיטות הדרכה שונות ורכים רבות להעברת מסרים ותכנים.
 • המשתתפים יתנסו בסוגים שונים ומגוונים של שיטות הדרכה.
 • המשתתפים יפתחו את הביטחון שלהם בעמידה מול קהל וביכולת העברת תכנים
צור קשר
03-6176066
03-6176677 info@sela.co.il

שלח

קורסים קשורים