קורס הכשרת מנתחי מערכות עסקיות


Business systems analysts - Version:1
תיאור
הכרת יסודות ניתוח מערכות עסקיות ברגון, הגדרת תהליכים עסקיים, מודל הנתונים, עיצוב ממשק משתמש
קהל יעד
העוסקים בתחום ניתוח מערכות
פתח הכל
 • מבוא לניתוח מערכות עסקיות
  • BABOK תחומי הידע המרכזיים על פי
  • תפקידיו של מנתח המערכת
  • מחזור החיים לפיתוח מערכות
  • סיכונים בפרויקטים של מערכות מידע
 • ייזום וניתוח מצב קיים
  • ניתוח תהליכים במצב הקיים
  • ניתוח בעיות במצב הקיים
  • הגדרת מטרות
  • ניתוח סיכונים
  • ROI תועלות ומודל החזר השקעה
 • הגדרת דרישות
  • סוגי דרישות
  • ניתוח דרישות פונקציונליות
  • הגדרת דרישות לא-פונקציונליות
  • מיפוי ותיעדוף הדרישות
  • ניהול דרישות במחזור החיים
  • מעקב מימוש דרישות מול בעיות במצב הקיים
 • מידול והגדרת תהליכים
  • UML מבוא ל
  • Use Cases-מודל תרחישי השימוש
   • הגדרת שחקנים
   • Use Case Diagram
   • Use Case תיעוד טקסטואלי של
   • Activity Diagram תרשים פעילויות
  • Use Cases-מעקב המימוש בין דרישות ל
  • שיטות לניתוח ומידול תהליכים עסקיים
   • BPMN
   • Fishbone Diagram מודל עצם הדג
   • 5 WHY מודל
 • מודל הנתונים
  • עקרונות למידול נתונים
  • המודלים הלוגי והפיסי, והמעבר ביניהם
  • המודל הרלציוני ERD
  • סוגי קשרים ביו ישויות
  • חוקי הנרמול
  • UML Class Diagram מודל
  • SQL תחקור נתונים עם
 • BI ניתוח
  • פירמידת המידע
  • תכנון תצוגות לוויזואליזציה של המידע
  • תכנון לוחות מכוונים
  • Key Performance Indicators-KPI הגדרת
 • עיצוב ממשק משתמש
  • עקרונות עיצוב ממשק המשתמש
  • בניית אב-טיפוס
  • לבניית אב טיפוס AXURE סדנת
  • הנגשת מערכות ושירותים
 • אין דרישות מוקדמות-מיועד למי שמעוניינים ללמוד את התחום
 • הכשרה ולימוד של יסודות ניתוח המערכות