מכללת סלע - טופס בקשה לרישום לקורס

מכללת סלע - טופס בקשה לרישום לקורס


Advanced Python
Course Code: Python2

מחזור שעות תאריך פתיחה מועדי מפגשים מחיר לפני מע"מ
107 16:00 - 20:00 25 יול
25 יול,
1 אוג,
8 אוג,
15 אוג,
22 אוג,
29 אוג,
5 ספט,
12 ספט
4890.00 ש"ח
109 09:00 - 16:30 2 ספט
2 ספט,
9 ספט,
16 ספט
0.00 ש"ח
בחר מחזור
מחזור
107
שעות
16:00 - 20:00
תאריך פתיחה
25 יול
מועדי מפגשים
25 יול, 
1 אוג, 
8 אוג, 
15 אוג, 
22 אוג, 
29 אוג, 
5 ספט, 
12 ספט
מחיר לפני מע"מ
4890.00 ש"ח
מחזור
109
שעות
09:00 - 16:30
תאריך פתיחה
2 ספט
מועדי מפגשים
2 ספט, 
9 ספט, 
16 ספט
מחיר לפני מע"מ
0.00 ש"ח
1. פרטי המשתתף
שם משפחה*
שם פרטי*
תפקיד (באנגלית בלבד)
חברה*
יחידה*
טלפון בעבודה של המשתתף*
טלפון נייד של המשתתף*
פקס
כתובת למשלוח חשבונית
דוא"ל של המשתתף*


- סלע תמשיך לעדכן אותך בחידושים הטכנולוגיים, נשלח אלייך במייל הרצאות, עדכונים שוטפים ומידע על קורסים וכנסים.
- ציון פרטיך/פרטייך כמפורט לעיל יהוו הסכמה שלך לשיגור המידע והעדכונים מטעם סלע אליך/אלייך לכתובת הדוא"ל ו/או מספר הטלפון הסלולרי שלך שיפורטו כמפורט לעיל.

ערכת לימוד:
 • תעודת השתתפות בקורס
תנאים:
 • כל המחירים הינם בש"ח ואינם כוללים מע"מ
 • תנאי מוקדם לקורס – ידע מוקדם הדרוש לקורס מפורט בסילבוס הקורס ומהווה תנאי להשתתפות בו
 • קצב ההוראה וההספק תלויים מאד ביכולת הלומדים
 • פתיחת הקורס מותנית במספר משתתפים מינימלי
 • סלע שומרת לעצמה את הזכות להקטין מספר ימי ההדרכה במידה ומספר המשתתפים בקורס הינו קטן וזאת מבלי לפגוע בתכני הקורס
 • הודעה על ביטול הרשמה, אפשרית עד 8 ימי עסקים לפני פתיחת הקורס וזאת במשלוח הודעה כתובה לסלע. ביטול לאחר מכן יחויב ב- 50%
 • ביטול יום לפני פתיחת הקורס או במהלך הקורס יגרור חיוב מלא
 • איחור בתשלום יחויב בהפרשי ריבית והצמדה
 • החותם מצהיר כי הוא יכול להתחייב בשם החברה, וחתימתו מחייבת את החברה לכל דבר
 • בקורס של מרצה מחו"ל הודעה על ביטול אפשרית עד 30 ימים לפני האירוע, וזאת במשלוח הודעה כתובה לסלע, ביטול לאחר מכן יחוייב ב 50% , אי השתתפות או דחיה (למועד אחר) עד 10 ימים לפני פתיחת הקורס – תגרור חיוב מלא.
 • אני מאשר/ת משלוח מידע

2. התחייבות
אנו חברת*
מספר ח.פ. חברה*
מתחייבים לשלם סך +מע"מ לחברת סלע מעבדות תוכנה בע"מ בתוך 30 יום מסיום הקורס
שם מלא*
תפקיד (באנגלית בלבד)*
טלפון של המתחייב*
דוא"ל של המתחייב*
מתחייב בשם החברה
חתימה וחותמת

שלח והרשם

הדפס למשלוח בפקס