כלים אסטרטגיים למנהלים בכירים


AdvMNG13 - Version:1
Description
הקורס נועד לפתח את המנהל כמנהיג ולהקנות לו את המיומנויות הנדרשות כדי להצליח לעמוד באתגרים שמזמנת לו עבודתו. הנושאים העיקריים בהם יתמקד תהליך ההכשרה המוצע הם: הקניית תפישות מנהיגות והקניית מיומנויות מנהיגות. בין הנושאים הנלמדים: מה בין ניהול ומנהיגות, העצמה כתפישה ניהולית, האצלת סמכויות, הנעת עובדים, מתן דוגמא אישית,בניית אמון,הנחלת חזון ומשמעותו בתהליכי העבודה היומיומיים , הובלת תהליכי שינוי, ניהול צוותים וירט ואלים והצגת תורת המשחקים ככלי לחשיבה ופיתוח אסטרטגיה בארגון.
Intended audience
מנהלים בכירים ו/או בוגרים של הקורס "מעובד למנהל"
Expand All
 • מפגש ראשון - מנהיגות
  • "מחפשים מנהיג..." - מה מאפיין אותו?
  • איך מפתחים מנהיגות מנהל?
  • מנהיגות לעומת ניהול – דיון במליאה
  • מודל ארבעת תפקידי המנהיג :
   • המנהיג כארכיטקט - מציאת הכיוון - הגדרת החזון, ערכים ואסטרטגיה
   • המנהיג כמוביל תהליכים - התאמת תהליכי העבודה ומבנה הארגון לחזון, למטרות ולערכים
   • המנהיג כמאמן/מאפשר - תמיכה והעצמת העובדים באופן שיאפשר מיצוי הפוטנציאל האישי של כל אחד
   • המנהיג כבונה אמון ונותן דוגמא אישית
  • תרגיל קבוצתי שיבנה בשלבים וייצג חברות/רשתות שונות
   • זיהוי המטרות והחזון של כל אחת מהחברות/רשתות
   • בחירת ערכים קבוצתיים - תרגיל
   • התאמת המטרות והתפיסות המכירתיות השונות לתהליכי העבודה והמדידה בחברה
  • הכרת מקורות המוטיבציה של העובד
  • הכרת הצרכים של העובד בעידן שלנו
  • הכרת הגורמים השונים המשפיעים על רמת המוטיבציה
  • הבנת תפקידו של המנהל כמקדם או מעכב מוטיבציה
 • מפגש שני - ניהול שינויים
  • הצורך בשינוי
  • מהו חזון ארגוני?
  • מדוע ארגונים יוצרים חזון?
  • מהו חזון אפקטיבי?
  • שגיאות נפוצות בהובלת שינוי ארגוני
  • שמונת השלבים להובלה מוצלחת של שינוי
  • קווים מנחים לבניית אסטרטגיה מוצלחת
  • הנעה ממוקדת לעומת הנעה רב- תחומית
 • מפגש שלישי - תורת המשחקים ככלי לבניה והובלה אסטרטגית
  • הצגת תורת המשחקים
  • הכרת השחקנים
  • תפיסת המשלים
  • כיצד ניתן להפעיל את תורת המשחקים ככלי להובלת אסטרטגיה
  • כיצד ניתן להפעיל את תורת המשחקים ככלי לאיסוף מידע
  • תורת המשחקים ככלי בקרה
  • תרגיל קבוצתי
 • מפגש רביעי - ניהול צוותים וירטואלי
  • מהו צוות וירטואלי?
  • האתגרים השונים של צוותים וירטואלים:
  • שונות: תרבותית, גאוגרפית,שפה,טכנולוגיה
  • ערוצי תקשורת: פורמאלית, א-פורמאלית, טכנית ואישית
  • פערים וקשיים בניהול זמן
  • ישיבות ומפגשים
  • אי- מיילים
  • ניהול דיונים- שיחות ועידה
  • בניה וגיבוש צוות
  • תקשורת בינאישית: פערים בינתרבותיים, תרבות לוקאלית מול תרבות ארגונית
  • אמון וזהות
  • סוציו-אינטגרציה: הבנת השוני התרבותי והתפיסתי של חברי הצוות
  • טעויות נפוצות בניהול צוותים וירטואלים
  • כלים להתמודדות עם האתגרים המופיעים מעלה
  • תפקידו של המנהל בצוות וירטואלי
  • תרגילים וסימולציות
 • מפגש חמישי - ניהול דיונים וירטואלי
  • מיפוי הסביבה הוירטואלית והכרת השחקנים
  • האתגרים של מנהל הדיון ושאר המשתתפים (אקטיביים ופסיביים)
  • סוגים שונים של ניהול דיונים וירטואליים
  • מחזור החיים שלי ניהול דיון וירטואלי: הכנה, התנהלות וסיכום
  • מתן כלים להתמודדות אל מול האתגרים השונים
  • בקרה ופולו-אפ
  • הפקת לקחים
  • כללי היסוד להקשבה וירטואלית
  • כוחו של הרושם הראשוני הקולי על פתיחת הדיון
  • זיהוי ואבחון המסרים הלא-מילוליים של הצד השני דרך הקול
  • שפת הגוף בסביבה וירטואלית
  • יצירת קשר אופטימלי בין המסרים לבין הקול
  • מבנה המסר המילולי בשיחות טלפון וב-Conference Calls
  • זיהוי הרגשות המגוונים של המשתתפים בשיחה ובחירת תגובה מתאימה תוך שימוש במודל האינטליגנציות
  • הכרת החיבור בין האינטליגנציות לשפת-הגוף והקול והכנת המסרים המילוליים בהתאם
  • תרגיל מסכם
 • מטרת הקורס להבין את המציאות העסקית שבה אנו פועלים, תוך הכרת האתגרים השונים בעמדות ניהוליות והבנה מעמיקה יותר של תפקיד המנהל בעידן החדש וציפיות הסביבה ממנו. מטרה נוספת היא לרכוש התנסות בכלי מנהיגות וניהול שוטפים למיקוד בביצועים.
Contact Us
03-6176066
03-6176677 info@sela.co.il

SEND