מכללת סלע - טופס בקשה לרישום לקורס

מכללת סלע - טופס בקשה לרישום לקורס


Microsoft.Core: Let's get to know the .NET Core world
Course Code: DNCore

מחזור שעות תאריך פתיחה מועדי מפגשים מחיר לפני מע"מ
18 09:00 - 16:30 2 דצמ
2 דצמ,
9 דצמ,
16 דצמ,
23 דצמ
2995.00 ש"ח
מחזור
18
שעות
09:00 - 16:30
תאריך פתיחה
2 דצמ
מועדי מפגשים
2 דצמ, 
9 דצמ, 
16 דצמ, 
23 דצמ
מחיר לפני מע"מ
2995.00 ש"ח
1. פרטי המשתתף
שם משפחה*
שם פרטי*
תפקיד
חברה*
טלפון בעבודה של המשתתף*
כתובת למשלוח חשבונית
פקס
טלפון נייד של המשתתף
דוא"ל של המשתתף*
ברצוני לקבל אישור גמול השתלמות

ערכת לימוד:
 • ספר שקפים הכולל את תכני הקורס או ערכת מיקרוסופט מקורית
 • ארוחת צהריים וכיבוד קל, תעודת השתתפות בקורס
 • קורסי סלע מוכרים לגמול השתלמות בכפוף לתנאים - נא לבדוק איתנו מראש.
תנאים:
 • כל המחירים הינם בש"ח ואינם כוללים מע"מ
 • תנאי מוקדם לקורס – ידע מוקדם הדרוש לקורס מפורט בסילבוס הקורס ומהווה תנאי להשתתפות בו
 • קצב ההוראה וההספק תלויים מאד ביכולת הלומדים
 • פתיחת הקורס מותנית במספר משתתפים מינימלי
 • סלע שומרת לעצמה את הזכות להקטין מספר ימי ההדרכה במידה ומספר המשתתפים בקורס הינו קטן וזאת מבלי לפגוע בתכני הקורס
 • הודעה על ביטול הרשמה, אפשרית עד 8 ימים לפני פתיחת הקורס וזאת במשלוח הודעה כתובה לסלע. ביטול לאחר מכן יחויב ב- 50%
 • ביטול יום לפני פתיחת הקורס או במהלך הקורס יגרור חיוב מלא
 • איחור בתשלום יחויב בהפרשי ריבית והצמדה
 • החותם מצהיר כי הוא יכול להתחייב בשם החברה, וחתימתו מחייבת את החברה לכל דבר
 • בקורס של מרצה מחו"ל הודעה על ביטול אפשרית עד 30 ימים לפני האירוע, וזאת במשלוח הודעה כתובה לסלע, ביטול לאחר מכן יחוייב ב 50% , אי השתתפות או דחיה (למועד אחר) עד 10 ימים לפני פתיחת הקורס – תגרור חיוב מלא.

2. התחייבות
אנו חברת*
מספר ח.פ. חברה*
מתחייבים לשלם סך +מע"מ לחברת סלע מעבדות תוכנה בע"מ בתוך 30 יום מסיום הקורס
שם מלא*
תפקיד*
טלפון של המתחייב*
דוא"ל של המתחייב*
מתחייב בשם החברה
חתימה וחותמת

שלח והרשם

הדפס למשלוח בפקס