מכללת סלע - טופס בקשה לרישום לקורס


Design Patterns in C++
Course Code: C7

מחזור שעות תאריך פתיחה מועדי מפגשים מחיר לפני מע"מ
469 09:00 - 16:30 4 ספט
4 ספט, 11 ספט, 18 ספט,
25 ספט, 2 אוק
5995.00 NIS
1. פרטי המשתתף
* *
*
*
*
המשתתף מבקש לקבל גמול השתלמות

המחיר כולל:
 • ספר שקפים הכולל את תכני הקורס או ערכת מיקרוסופט מקורית
 • ארוחת צהריים וכיבוד קל, תעודת השתתפות בקורס
 • קורסי סלע מוכרים לגמול השתלמות בכפוף לתנאים - נא לבדוק איתנו מראש.
תנאים:
 • כל המחירים הינם בש"ח ואינם כוללים מע"מ
 • תנאי מוקדם לקורס – ידע מוקדם הדרוש לקורס מפורט בסילבוס הקורס ומהווה תנאי להשתתפות בו
 • קצב ההוראה וההספק תלויים מאד ביכולת הלומדים
 • פתיחת הקורס מותנית במספר משתתפים מינימלי
 • סלע שומרת לעצמה את הזכות להקטין מספר ימי ההדרכה במידה ומספר המשתתפים בקורס הינו קטן וזאת מבלי לפגוע בתכני הקורס
 • הודעה על ביטול הרשמה, אפשרית עד 8 ימים לפני פתיחת הקורס וזאת במשלוח הודעה כתובה לסלע. ביטול לאחר מכן יחויב ב- 50%
 • ביטול יום לפני פתיחת הקורס או במהלך הקורס יגרור חיוב מלא
 • איחור בתשלום יחויב בהפרשי ריבית והצמדה
 • החותם מצהיר כי הוא יכול להתחייב בשם החברה, וחתימתו מחייבת את החברה לכל דבר
 • בקורס של מרצה מחו"ל הודעה על ביטול אפשרית עד 30 ימים לפני האירוע, וזאת במשלוח הודעה כתובה לסלע, ביטול לאחר מכן יחוייב ב 50% , אי השתתפות או דחיה (למועד אחר) עד 10 ימים לפני פתיחת הקורס – תגרור חיוב מלא.

2. התחייבות
*אנו חברת *מספר ח.פ. חברה
* מתחייבים לשלם סך: +מע"מ לחברת סלע מעבדות תוכנה בע"מ בתוך 30 יום מסיום הקורס

*

*

*

*

מתחייב בשם החברה
חתימה וחותמת

שלח והירשם

הדפס למשלוח בפקס