מעובד למנהל


MNG13A - Version:1.1
תיאור
הדרכה זו תדון בתפישת התפקיד של מנהל ובמעבר מתפקיד עובד מקצועי לתפקיד ניהולי. עובדים רבים מוצבים בעמדות ניהוליות לרוב על סמך כישורים מקצועיים גבוהים. עובדים אלו גיבשו תפיסות עבודה במהלך חייהם בחברה שסייעו להם בהתקדמותם בחברה. לרוב הנטייה של העובדים שקודמו לעמדה ניהולית היא להמשיך להתנהל באותו דפוס התנהגותי שבה התנהלו עד לקידום ולא תמיד להבין שניהול הוא מקצוע בפני עצמו ולא רק קידום או סמל מעמדי בארגון.
קהל יעד
כל עובד שזה עתה קיבל לראשונה עמדה ניהולית החל מראש צוות ומעלה. כל עובד המכהן בתפקיד ניהולי ולא נחשף עד כה במהלך תפקידו להדרכה ניהולית
פתח הכל
 • הציפיות מתפקיד מנהל בחברה
  • האתגרים איתם מתמודדים המנהלים בחברה
  • הצפיות של בעלי עניין שונים מהמנהל
  • מהו מנהל צוות/אחר מוצלח
  • האתגרים האישיים של כל אחד בתפקיד מנהל
  • לקיחת אחריות
  • הבהרת המונח אחריות
  • ההבדל בין אחריות לסמכות
  • אחריות בפעולה - מעגל ההשפעה והדאגה
 • בניית צוות
  • מה גורם לקבוצת אנשים להיות צוות
  • דיון בנושא וקביעת הפרמטרים שהופכים קבוצה להיות צוות
  • מהם התפקידים בצוות ומה האחריות של כל בעל תפקיד
  • עבודה בקבוצות להגדרת אחריות (למשל תפקיד הסגן, אחראי משמרת וכדומה)
  • לקיחת אחריות
  • הבהרת המונח אחריות
  • ההבדל בין אחריות לסמכות
  • אחריות בפעולה - מעגל ההשפעה והדאגה
  • מעגל ההשפעה הפורמאלי ומעגל ההשפעה האמיתי
  • ניתוח אירועים מחיי היומיום בחברה ודיון בדרכים ללקיחת אחריות מצד המנהלים
 • ניהול על פי יעדים ובניית תוכנית עבודה
  • הצבת מטרות ויעדים כמרכיב הכרחי להצלחה
  • תיאום טרמינולוגי (יעדים לעומת מטרות לעומת כוון ומשימות)
  • הגדרה נכונה של יעדים
  • מקורות לגזירת יעדים
  • הצבת יעדים לפיתוח אישי
  • בניית כלי מדידה להערכת ביצועים
  • בניית תוכנית עבודה
  • דילמות, אתגרים וקשיים בהצבת יעדים
 • ניהול זמן אפקטיבי
  • ראיית הזמן כמשאב
  • הבעייתיות בניהול זמן אפקטיבי
  • מיקוד בחשוב
  • מהו ניהול על פי חשוב לעומת ניהול על פי דחוף
  • איתור החשוב למנהל צוות /מטה והשפעתו על היום יום
  • איך מגדירים מה באמת חשוב לצוות - תרגול באמצעות סימולציות
  • מה החלק של המנהל בניית החשוב - עבודה בקבוצות
  • עבודה על פי חשוב (הרגלים בניהול בזמן)
  • שימוש בדף מנחה להתנהלות בזמן
  • תכנון שבועי ותכנון יומי
  • בניית המשימות מתוך החשוב
  • שיבוץ המשימות ביומן
  • ניתוח של שבוע העבודה במליאה
  • הקשר בין כל מה שלמדנו עד כה לבין התנהלות בזמן
  • שיתוף של הנוכחים בהשפעת כל מה שלמדנו עד כה על ההתנהלות היום יומית בחברה. פעילות זו תעשה תוך בחינת ההתנהלות האישית בזמן
 • העצמת עובדים והאצלת סמכויות
  • מנהיגות לעומת ניהול - דיון במליאה
  • ניתוח אירועים והתבוננות על ביטוי יכולות ניהול ומנהיגות
  • סגנונות ניהול שונים וביטויים במציאות
  • ניתוח אירועים תוך שימוש בתפישות ניהול שונים
  • עם אילו תפישות ניהול אני מזדהה - עבודה אישית
  • העצמה כתפישה ניהולית
  • מהם מקורות הכוח של מנהל צוות
  • קביעת רמת ההעצמה לעובד
  • הקשר שבין העצמה להאצלת סמכויות
  • ניתוח מפת העצמה של עובד והשלכתה היום יומית
  • האצלת סמכויות אפקטיביות
 • ליווי והערכת עובדים ומתן משוב אפקטיבי
  • חשיבות המשוב בעבודת המנהל
  • מתי נותנים משוב לעובדים
  • למי עוד נותנים משוב
  • סוגי משוב וההבדל ביניהם
  • כלים למתן משוב אפקטיבי
  • ניתוח אירועים - הזדמנויות למתן משוב (יום יומי ותקופתי)
  • סימולציות של מתן משוב
 • ניהול דיונים אפקטיבי
  • עבודה בקבוצות - פורומים לתקשורת בתוך הצוות:
  • בניה של פורומים בצוות
  • האתגרים של מנהל דיון
  • ניהול דיונים:
  • מחזור החיים של ניהול דיון
  • שליטה וניהול הדיון
  • סיכום ומעקב
  • סימולציות של ניהול דיון עם הצוות
  • הפקת הלקחים כמנוף ללמידה ומצוינות
  • עבודה בקבוצות - איך לנהל תהליך הפקת לקחים
 • יצירת מוטיבציה והנעת עובדים
  • הכרת הגורמים השונים המשפיעים על רמת המוטיבציה
  • הבנת תפקידו של המנהל כמקדם או מעכב מוטיבציה
  • מיומנויות ניהול להנעת עובדים
  • כיצד ליצור תחושת שייכות לצוות ולחברה
  • כיצד להניע עובדים בשלט רחוק לדוגמא: עובדי OUTSOURCING
  • יצירת תרבות ארגונית המקדמת מוטיבציה
  • הכרת אמצעי תגמול שונים
 • ממשקי העבודה של הצוות
  • עבודה בקבוצות - זיהוי הממשקים בין הצוות לקבוצות אחרות בארגון
  • הבנת "השחקנים"
  • הבנת התרבות הארגונית של כל יחידה
  • מה הציפיות והצרכים של כל אחד מ"השחקנים"
  • פורומים לתקשורת והעברת מידע בארגון
  • ניהול קונפליקטים
 • תקשורת בין אישית
  • פרדיגמות שונות של תקשורת
  • תפישות שונות במערכות יחסים בין אישיות
  • תפישת המשלים
  • הדמיה של אירועים מחיי החברה
  • בניית אמון - גישה מעשית
  • מיומנויות הקשבה
  • תרגול מיומנויות הקשבה - תרגול של "מה הכוונה"?
  • פרק זה יכול גם להינתן בראיה רב- תרבותית. במקרה זה יבחנו הפרדיגמות השונות בין תרבויות שונות התרבות האירופית, האמריקאית. ההודית והסינית.
  • יינתנו טיפים וכלים לעשה ואל תעשה בתרבויות שונות
  • הכלים יכללו כללי נימוס, לבוש וצורות תקשורת במצבים שונים.
 • לא נדרש ידע מוקדם
 • לחולל תהליך של שינוי תפיסה והבנה מצד המשתתפים של כניסה לעולם חדש ובעל כללים שונים מזה שהכירו עד כה ומקנה למשתתפים תפיסות וכלים שיסייעו לו במילוי תפקידו החדש
 • הכרת "השחקנים" הנוספים הפועלים בסביבתו והבנת האתגרים השונים בתפקיד החדש.
צור קשר
03-6176066
03-6176677 info@sela.co.il

שלח

קורסים קרובים
קורסים קשורים