מצא הרצאות באמצעות המאפיינים הבאים :

 • לפי כותרת
 • לפי תגים
   • 2008r2
   • Account
   • Agile
   • appcompat
   • ASMX
   • assumption
   • Autistic
   • automation
   • availability
   • azure
   • business intelligence
   • callenges
   • case study
   • challenges
   • change
   • code snippet
   • complex systems
   • compression
   • Delegates
   • desktop virtualization
   • disaster
   • Environment
   • exchange
   • exchange 2010
   • Extension Methods
   • Facing
   • Factoring
   • fetched
   • FILESTREAM
   • graphs
   • Heuristic
   • html
   • hyper-v
   • IE8
   • im
   • Inference
   • ISVS
   • Lambdas
   • Legal
   • linq
   • logic
   • lync
   • management
   • monitoring
   • multi touch
   • Orgs
   • pdw
   • plan
   • platform evangelism
   • prevent problems
   • queries
   • R&D
   • recovery
   • Redirection
   • retention
   • role
   • Scrum
   • secure
   • shrinking
   • sql azure
   • sql server
   • survivable
   • tips
   • virtualization
   • warehousing
   • wave
   • windows7
   • XAML
   • xendesktop
   • #c
   • , visualizing
   • .NET
   • .Net 4.0
   • .NET overview
   • ++c
   • ++wite c
   • 11++c
   • 2005
   • 2007
   • 2008r2
   • 2012
   • 32-bit
   • 64-bit
   • 888
   • acceleration
   • Acknowledgements
   • ado
   • ADO.NET
   • Agile
   • agile development
   • agile programing
   • agile testing
   • AgileQaDev
   • agility
   • AJAX
   • allocating
   • alm
   • alwayson
   • amp
   • analysis
   • analysis services
   • anatomy
   • anti virus
   • antivirus
   • APM
   • App Fabric
   • appfabric
   • application
   • Application Compatibility
   • apps
   • app-v
   • architectural desing
   • Architecture
   • archtecture
   • ARR
   • asmx
   • ASP.NET
   • ASP.NET 4.0
   • aspects
   • async
   • Asynchronou
   • asynchronous
   • AT&T
   • atp
   • Automation
   • automation testing
   • automation tool
   • azure
   • backlog
   • backup
   • BCL
   • Before you Debug
   • benchmark
   • Best Practices
   • bi
   • big data
   • bitlocker
   • biztalk
   • blend
   • blue screen
   • Boundary
   • bpos
   • branch appliance
   • break
   • brief historical
   • browser
   • Bug
   • Bugs
   • business intelligence
   • bw
   • c sharp 4
   • c#
   • c# 2.0
   • C# 4.0
   • c#4
   • c++
   • c++ v11
   • c++c
   • c++conference
   • Camano
   • camsec
   • canvas
   • capabilities
   • capacity
   • case study
   • center
   • centric
   • chakra
   • challenges
   • Change Management
   • choice
   • citrix
   • clalbit
   • classic flow
   • clean
   • client callbacks
   • client om
   • client side
   • clock system
   • cloud
   • Cloud Computing
   • cloud services
   • CLR
   • cluster instance
   • clustering
   • Coded UI Test
   • combine
   • combine latest
   • commercial cloud
   • communication
   • compatibility
   • computing
   • concat
   • concepts
   • concrt
   • Concurrency
   • Concurrency architecture
   • conector
   • conferencing
   • configuration
   • Conflicts
   • Control
   • controls and templates
   • coreCLR
   • crash course
   • crisis
   • cross platform
   • crud
   • CSharp
   • Csharp2
   • Csharp4
   • css 3
   • css3
   • csv
   • ctp1
   • custom build
   • custom expression
   • customization
   • customization comparison
   • cvs
   • dag
   • dashboard
   • Data
   • data access
   • data bars
   • data center
   • data center management
   • Data center management,
   • Data Coverage
   • data flows
   • data platform
   • Data protection
   • Data Redirection
   • data services
   • Data tier
   • data warehousing
   • Database
   • database upgrade
   • datacenter
   • david s. platt
   • db
   • De focus
   • Debug
   • Debugging
   • deep dive
   • deferred
   • delightfully
   • demo
   • demos
   • dependencies
   • deploying
   • deployment
   • Design
   • Design Patterns
   • desktop
   • desktop virtualization
   • devAcademy4
   • developer
   • developer architecture
   • developer tools
   • Development Flow
   • development model
   • device
   • Diagnosing
   • Diagnosing problems
   • Dice
   • Dom
   • DOM integration
   • dot net
   • dr
   • dts
   • dw
   • dynamic
   • Dynamic Languages
   • dynamic memory
   • Easy Forex
   • Ecosystem
   • EDM
   • EF
   • Efficient
   • Efficient Testing
   • email
   • end to end
   • enhancements
   • enhancing
   • Entity Framework
   • Enumerable
   • environment
   • Epistemology
   • Estimation
   • et
   • etl
   • excel
   • exchange
   • exchange 2010
   • exchange online
   • execution plans
   • experience
   • Exploratory
   • Exploratory Testing
   • extensibility
   • fabric
   • facebook
   • failover
   • fast
   • fast search
   • fasttrack
   • Features and overview
   • Fences
   • fiddler
   • File i/o
   • First step
   • fixing
   • flexbility
   • Flexibility
   • Focus
   • font size testing
   • fork
   • Fork-Join
   • formula
   • FOXTEL
   • frame
   • framework
   • framework 4
   • framework code
   • future
   • Future Release
   • galaxy
   • Game
   • Games
   • gc
   • globalization
   • gpu
   • grid
   • Grid Computing
   • gridgain
   • guest
   • gui
   • guidance
   • ha
   • ha deployment
   • hdx
   • Hidden Gems
   • historical data
   • holand
   • Homework review
   • Host
   • host clustering
   • hosting platform
   • HP
   • html
   • html 5
   • html5
   • human hand
   • hyper
   • hyper-v
   • i/o
   • IDCC 09
   • identification
   • ie6
   • IE8
   • ie9
   • ienumerable
   • IIS
   • IIS 7
   • implementation
   • implementing
   • improvements
   • Improving Quality
   • includes
   • indexing
   • infrastructure
   • infrastructures
   • initialization
   • installation
   • integration
   • integration data
   • integration services
   • intel
   • intellitrace
   • interactive
   • internal
   • Internals
   • internet browser
   • Internet Explorer 8
   • internet explorer 9
   • Interoperability
   • interoperable
   • interpret
   • interwise
   • introduction
   • intune
   • io
   • iobserver
   • IoC
   • is server
   • iscsi
   • IT
   • Iterators
   • ivalueconverter
   • Java
   • jboss
   • JDK7
   • join
   • jquery
   • jsonp
   • kdt
   • kdt tool
   • keynote
   • kpl
   • Lab Manager
   • landscape
   • Languages
   • larg
   • launch
   • Licensing
   • lifecycle management
   • lightswitch
   • like
   • like button
   • limits
   • Linked
   • LINQ
   • live broadcast
   • live migration
   • load
   • loading
   • lob
   • Location Platform
   • loops
   • lptiv
   • lync
   • lync 2010
   • magic
   • making money
   • management
   • manager
   • maps
   • marble
   • mark-up
   • Measurement
   • Measurements
   • med-v
   • MEF
   • memory
   • Memory Models
   • MERGE
   • merge expression
   • messaging
   • metadata
   • methodology
   • metro
   • metro apps
   • Microsoft Approach
   • microsoft concrt
   • microsoft office 365
   • migrating
   • migration
   • migration
   • mix
   • Mobile
   • modularity
   • money
   • monitoring
   • motivation
   • ms bi
   • Multi Touch
   • Multi touch
   • MVC
   • mvc 3
   • mvvm
   • nap
   • navigation
   • neglected
   • NET
   • net 4.5
   • network
   • Networking
   • New Taskbar
   • Next Generation
   • node.js
   • non functional
   • n-tier
   • nuget
   • object oriented
   • Observation
   • office
   • office 2007
   • office 2010
   • offshor
   • offshoring
   • ole
   • oob
   • opalis
   • opalis integration
   • open house
   • open source
   • opening words
   • opportunities
   • opportunity
   • optimize
   • oracles
   • Overview
   • Parallel
   • parallel programming
   • Parallelism
   • Patterns
   • pc
   • people
   • Performance
   • Performance diagnosing
   • performance monitor
   • performancepoint
   • Phasers
   • phone
   • Physical
   • pivot
   • platform
   • polycom
   • port
   • porting
   • powerpivot
   • practice
   • practices
   • printing
   • prism
   • private cloud
   • pro
   • problem
   • problems
   • procedure
   • processes
   • processing
   • production debugging
   • productivity
   • profiler
   • Programming
   • project
   • providers
   • pushing
   • Q&A
   • QA
   • qa agile
   • qa-test
   • Qc
   • quality
   • Queryable
   • Querying
   • r2
   • r3
   • Rapid
   • Rapid testing
   • razor
   • rds
   • reactive
   • Reducing Test Setup
   • regression
   • regression testing
   • relability
   • remote desktop
   • remotefx
   • Repetition
   • report
   • reporting services
   • resiliency
   • resource governor
   • resources
   • responsebility
   • rest
   • ria
   • Ribbon
   • rich client
   • Risk based testing
   • roadmap
   • rode map
   • roi
   • romney team
   • root
   • root-kits
   • roubleshooting
   • rx
   • S+S
   • saas
   • sap
   • sap erp
   • sap.net
   • scalability
   • scale
   • sccm
   • scheduler
   • scope
   • screens
   • ScriptManager
   • Scrum
   • sdp
   • sdp11
   • sdp12
   • sdp12nov
   • search
   • search platform
   • sec
   • secure
   • security
   • Sela
   • sela college
   • sela developer practice
   • sela tutorial
   • sela tutorial - online time clock system
   • select
   • Sensor
   • Sensor and Location Platform
   • sensors
   • seo
   • Serialization
   • Server
   • server 2008 r2
   • service pack 1
   • services
   • session
   • sharedocs
   • sharepoint
   • sharepoint 2007
   • sharepoint 2010
   • sharepoint online
   • Sience
   • sigist
   • silverlight
   • silverlight 2
   • Silverlight 4
   • Silverlight 4.0
   • silverlight architecture
   • silverlight XAML
   • SkyLIfe
   • sl4
   • slv4
   • social
   • social computing
   • Software Architecture
   • software engineering
   • software testing
   • solutions
   • soluto
   • soluto - romney team
   • sos surprise
   • sp1
   • spark lines
   • speculation
   • Sphere
   • sprint
   • sps 2010
   • SQL
   • SQL CLR
   • sql migrations
   • SQL Server
   • SQL Server 2008
   • sql server 2008 r2
   • sql2008r2
   • sqlio
   • square dance
   • ssas
   • ssis
   • ssma
   • ssrs
   • sticky note
   • stl11
   • Storage
   • storge
   • Strategic
   • Strategic Inhibitors
   • style
   • styles
   • support metrics
   • survive
   • svg
   • svvp
   • swot
   • synchronization
   • system
   • system Calls
   • system center
   • sytem
   • Table valued parameters
   • tagging
   • taking
   • Taskbar
   • taxonomies
   • tb
   • tdd
   • Team system
   • Team system 2010
   • Team test
   • tec
   • teched
   • tech-ed
   • teched 2010
   • tech-ed2010
   • Technologies
   • Technology
   • template
   • templating
   • terminology
   • test
   • test automation
   • Test case
   • Test labs
   • Test plan
   • Test procedures
   • Test Sets
   • Tester
   • Testing
   • testing documentation
   • Testing Intelligence
   • Testing Tools
   • TFS
   • Threads
   • Tier
   • time
   • tips
   • tips and tricks
   • tomer keisar
   • tools
   • tpl
   • tricks
   • troubleshooting
   • trust
   • tuning
   • tutorial
   • uac
   • uc
   • UI
   • unicode
   • unified communication
   • Unit Test
   • upgrade
   • User
   • user interface
   • ux
   • validation
   • Validators
   • vdi
   • verification
   • vgile
   • vhd
   • video
   • virtual
   • virtual machine
   • Virtual Server
   • Virtualization
   • virtually
   • visibility
   • visio
   • visual
   • visual studio
   • visual studio 2008
   • visual studio 2010
   • visual studio 2011
   • visual studio Team system 2010
   • visual studio Team system 2008
   • vm
   • vm role
   • voice
   • vpro
   • VS 2010
   • vs11
   • vs12
   • vs2010
   • vs2011
   • warness
   • WCF
   • WCF 4
   • wcf 4.5
   • wcm
   • web
   • web application
   • web role
   • web service
   • web site
   • Web Testing
   • webcast
   • webpart
   • welcome
   • WF
   • wfsh
   • wiki
   • win 7
   • win7
   • win8
   • windouws azure
   • Windows
   • windows application
   • Windows 7
   • windows 8
   • Windows Azure
   • windows phone
   • Windows Phone 7
   • windows xp
   • windows7
   • wite c++ amp
   • worker role
   • Workflow
   • workload
   • workloads
   • WPF
   • WPF 4
   • Write
   • writing code
   • x64
   • XAML
   • xna
   • zip expression
   • אוטומציה
   • אינטל
   • אלתר
   • אסטרטגיות
   • אפליקציות מקביליות
   • בדיקות
   • בדיקות תוכנה
   • בודק תוכנה
   • בלנד
   • בעיות תאימות
   • דפדפן
   • הבטחה
   • טכנולוגיה
   • כלי בדיקות
   • כלים
   • כנס
   • כנס net.
   • כנס סלע
   • כנס תוכניתנים
   • לינק
   • מכללת סלע
   • מנוע לינק
   • מרתון
   • ניהו
   • ניהול
   • עקרונות פעולה
   • פורום מנהלי פיתוח
   • פרזנטציה
   • קונפליקט
   • קונפליקטים
   • רישיון
   • רשיון שימוש
   • רשיונות
   • שידור חי
   • שפות דינמיות
   • שפת גוף
   • תאימות
   • תחיה
   • תיכנות מקבילי
 • לפי מרצים
   • Elad Shaham
   • .
   • aa
   • Alexey deidov eran bachar
   • ALM TEAM
   • Alon Levi
   • Amit Raz
   • Amit ronen
   • arik
   • Assf Tzur
   • Baruch Frei
   • Dan Morgenstern
   • Gil zilberfeld
   • ishai@sela.co.il
   • itaye@sela.co.il
   • Lior Friedman
   • Lior katz
   • Neri lavi
   • roee@soluto.com
   • Ronen bar-nahor
   • Sari kroizer
   • Silvia giacone
   • sisy008@gmail.com
   • Steve howards
   • test
   • Tzvia Gitlin-Troyna
   • yanivr@sela.co.il
   • yaronf@sela.co.il
   • Yuval mazor
   • Zvi balas
   • אבי אמון
   • אבי עופר
   • אבי רוט
   • אבי שיטרית
   • אדיר רון
   • אודי דיין
   • אור אברהם
   • אור כץ
   • אורי בן משה
   • אורי קלבו
   • אורי רם
   • אורית צחר
   • אורן עיני
   • אייל ורדי
   • אייל מלח
   • אילן זיתון
   • איתי בראון
   • איתי שטרן
   • איתי שקורי
   • איתמר ריבר
   • איתן בר
   • אלון לינצקי
   • אלון פליס
   • אלי מרגולין
   • אלי קגן
   • אליעז טוביאס
   • אלכס גולש
   • אלעד כץ
   • אלעד שחם
   • אמיר רוטשילד
   • אמיר שבט
   • אנדי רדווד
   • אסף בר
   • אסף יעקבי
   • אסף פרנקל
   • אסתר צבר
   • אפי ברגמן
   • ארז הררי
   • ארז פז
   • אריאל ראונשטיין
   • אריק פוזננסקי
   • בועז ארמוזה
   • בניה עשת
   • בס קמפיוז
   • ג'וליין הרטי
   • גולן אדרי
   • גיא בורשטיין
   • גיא גלנסר
   • גיא טברובסקי
   • גיל פינק
   • גיל רוזנברג
   • גיסון זנדר
   • גל קוגמן
   • גלית אלי
   • גסטין אריקסון
   • ג'ף פרוסיס
   • דבי זילברמן
   • דובי לבל
   • דוד סקסטין
   • דן אלון
   • דן אמיגה
   • דני קובץ
   • דקר שלום
   • הנק ונדרולק
   • הרמן ברדלר
   • ויקי גזיאל
   • ולדה זרכין
   • טוני קריגנן
   • טלי לוי
   • יאיר שיבק
   • יואל מונטבליסקי
   • יוחאי קריתי
   • יוסי אל-קים
   • יניב
   • יניק קונגל
   • יעקב גרינשפן
   • לאון לנגליבך
   • לאון שפריטסקי
   • ליאור מרסי
   • ליאור ריבלוב
   • ליה זילברשטיין
   • ליסה פיגנבאום
   • מאור דוד
   • מאיר דודאי
   • מאת ווינקלר
   • מייק גברס
   • מיכאל דובינקי
   • מיכאל סתאי
   • מיכל יוסף
   • מירב שוורץ
   • מנו
   • מרסל ג'נקי
   • משה שמי
   • נועם קינג
   • נועם שפר
   • נימרוד לוריא
   • ניר לוי
   • ניר צינסקי
   • ניר קליב
   • נעמה לבנה-רז
   • נעמה צרפתי
   • סטפן טב
   • סניל אגרוול
   • סשה גולדשטיין
   • עופר דרך
   • עופר פלדמן
   • עידו פלטו
   • עידן יונה
   • עמוס הוזן
   • עמי לוי
   • עמית גטניו
   • עמית מלרוב
   • עמית פאר
   • ערן שגיא
   • ערן שרעבי
   • פביו גרסיה
   • פבל יוספוביץ
   • פייט לפייג
   • פרנק סידי
   • צחי קולבר
   • קרו סגל
   • רוברט וינקל
   • רוויטל טרבולוס
   • רוני דויטש
   • רוני הבס
   • רונן בנגמין
   • רונן גבאי
   • רונן חן
   • רועי אושורוב
   • ריק קרייג
   • רם דיין
   • רם יוניש
   • רמי בן ארי
   • שחף לוי
   • שי כהן
   • שי ליבנת
   • שי רייטן
   • שירי גל
   • שלמה גולדברג
   • שמואל גרשון
   • שמוליק גולדשטיין
   • שמוליק סגל
   • שמוליק קנישימסקי
   • שרון איתן
   • תומר קיסר
   • תומר שמם
   • תחיה א.אלתר
 • לפי תאריך
 • לפי שפות